friskvård

Är din bil krigsplacerad?

Bild: 2017-04/dsc03536.jpg

En detalj i regeringens förslag om totalförsvarsplikt, som ännu inte uppmärksammats i särskilt stor utsträckning, är att den lagen även berör ett mindre antal fordon som - liksom de värnpliktiga småningom - kommer att krigsplaceras. Det är inte alla fordon som kommer i fråga, utan bara lastbilar, hjullastare och vissa personbilar av märket Volvo. Skälet till att Försvarsmakten endast krigsplacerar bilar av märket Volvo är att man vill ha en enhetlig fordonsflotta. I händelse av ofred eller större krissituation ska fordonen utan dröjsmål transporteras till en så kallad A-plats - där personal från försvarsmakten sedan hämtar dessa för vidare transport.

Vilka bilar är det då som är krigsplacerade? Det är relativt enkelt att se på registreringsbeviset. På första sidan, i sektionen med allmän information finns ett kontrollnummer på tio siffror. För fordon som är krigsplacerade följs sifferserien av bokstaven "F", vilket innebär att staten kan komma att disponera fordonet i händelse av krig.

Man behöver dock inte vara orolig för att bli av med sin bil. Alla bilar som disponeras av försvaret, i enlighet med reglerna om totalförsvarsplikt, är helförsäkrade och staten garanterar därmed att man får ett likvärdigt fordon om bilen skulle råka ut för en olycka. Staten bekostar även omlackeringen av fordonet innan det lämnas tillbaka. Alla bilar som används i försvaret målas ju som bekant först med färg av typ 362M som appliceras i det klassiska M90-mönstret (samma mönster som på min uniform på bilden).

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Att svartmåla svensk sjukvård är journalisternas uppdrag - Robert Mercer drar flest besökare »