Är det kostnadseffektivt med elnät?

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En fråga som kan tyckas märklig är om det hade varit kostnadseffektivt att bygga upp ett elnät givet de kostnader för över föring av el som råder i dag? För första gången ter det sig teoretiskt möjligt att el skulle kunna produceras lokalt. Skulle priset på lokal produktion och lagring en dag kunna bli lägre än kostnaden för el via nätet - om man räknar in alla kostnader? Det fasta telenätet är i dag i allt väsentligt utkonkurrerat av det mobila, även om man på sätt och vis kan säga att det ersatts av bredbandet. Men det fasta elnätet hänger kvar.

Elnätspriset för en kund i lägenhet uppgår i dag till 80 öre per kilowattimme. Kostnaden för själva elen varierar, men uppgår till ungefär 50 öre per kilowatt. Det innebär att 62 procent av kostnaden för elen i dag består av överföring av el.

Så har det inte alltid varit. 2010 var elnätspriset 40 procent av den totala kostnaden för en kund i lägenhet. Produktiviteten för produktion av el tycks därmed öka snabbare än produktiviteten i överföring av el.

Det är inte omöjligt att vi en dag hamnar i en situation där produktionskostnaden för el är så låg att det helt enkelt inte lönar sig för ett hushåll att koppla upp sig mot nätet. Ännu är det långt kvar. Elnätet behövs för att jämna ut konsumtionen över tid. Vindkraft och solenergi levererar inte el exakt när den behövs - det finns en skillnad mellan effekt och energi som inte alltid blir tydlig i diskussionen.

Vätgas förs nu på allvar fram som en lagringslösning i vissa sammanhang. Så kanske det blir, men jag tror mer på syntetiska bränslen som syntetisk diesel eller metanol. Även dessa produceras av vätgas. Detta förutsätter dock en förädlingsprocess, vilket i någon mån tar bort enkelheten i tanken att direkt lagra solenergi som vätgas.

Hittar man tekniker för att omvandla koldioxid och vätgas till syntetiska bränslen bör det inte uteslutas att man kommer att kunna lagra energi på ett effektivt sätt. Produktionskostnaden för solenergi lär bara fortsätta att minska och en dag är det själva ytan som är den stora produktionskostnaden. Den som har ett tak eller en tomt kommer då att kunna hyra ut den för energiproduktion - eller varför inte på egen hand producera el. Om solpanelerna i princip är gratis lär inte energiförlusten vid produktion av vätgas och syntetiska bränslen bli något problem.

Och då kan vi återvända till ursprungsfrågan - är det effektivt att lägga ner elledningar och underhålla dessa, med alla problem det för med sig, om elen och de övriga bränslen vi behöver lika gärna kan produceras lokalt?