Aftonbladet byter fot om flyktingars föräldraförsäkring

Jonna SimmaAftonbladet hyllar i dag regeringens förslag om att inskränka flyktingars rätt till föräldrapenning. Det hade hon inte gjort om Alliansen lagt fram samma förslag.

Det gjorde dom för övrigt för fyra år sedan. I utredningen "Med rätt att delta" föreslog Alliansens utredare att rätten till föräldrapenning för barn över fyra år skulle begränsas. Så här skrev Aftonbladets ledarsida då (2012):

"Samma regler måste gälla för alla ­föräldrar i Sverige. Det gäller även ­föräldrapenningen. I utredningen finns ett förslag om att begränsa uttaget av föräldrapenning för barn över fyra år. Många remissinstanser kommer ­säkert med rätta att påpeka faran med särskild lagstiftning för invandrare."

Detta med anledning av Elin Landells utredning från 2012, där Landell konstaterar:

"En generell begränsning för hur länge föräldrapenningen kan tas ut är enklast att förena med dessa villkor. Andra länder med en generös föräldraförsäkring har antingen restriktioner för hur många dagar som kan tas ut när barnet är större (t.ex. Tyskland och Danmark) eller en skarp restriktion om att föräldrapenningen ska ha tagits ut vid en viss ålder, för Norge och Island gäller denna tidsgräns barnets treårsdag (avsnitt 3.5)."

Socialdemokraternas utredare går betydligt längre i att skilja invandrare och infödingar åt. Lars Arrhenius föreslår nu (2016) att rätten till föräldrapenning för äldre barn endast bör gälla barn som är födda i Sverige. Jonna Simma tycker att en sådan åtskillnad är bra. Inte som kollegan Eva Franchell - som 2012 menade att en lag som skiljer ut invandrare från infödingar skulle vara olämplig.

Personligen håller jag på Aftonbladets ledarsida 2012, som gjorde en korrekt analys. Om målet med förslaget är att öka arbetskraftdeltagandet generellt finns det inget skäl att särbehandla barn som fötts utanför Sverige i förhållande till barn som fötts i Sverige. Föräldraförsäkringen är en kvinnofälla - precis som Simma konstaterar - och förmodligen den enskilt viktigaste orsaken till att kvinnor tappar kontakten med arbetsmarknaden och förlorar möjligheten att göra karriär. Sverige har urusla siffror på det här området.

Men den är en kvinnofälla både för mammor till barn födda i Sverige och barn födda utanför Sverige. Där finns det ingen skillnad.

Jag skulle vilja gå så långt som att förespråka ett avskaffande av föräldraförsäkringen. För hur kan det vara förenligt med arbetslinjen attt göra ett bidrag villkorat av att man *inte* arbetar? Betala i stället ut ersättningen oavsett om föräldrarna arbetar när barnen är små. Genom att avskaffa föräldraförsäkringen och tredubbla barnbidraget kan regeringen enkelt avskaffa den största kvinnofällan som vi har i det svenska socialförsäkringssystemet.

Kommentarer till detta inlägg