Ratioakademin presenterar reformförslag

Ratioakademien startade hösten 2015 och består av företagare och företagsledare från ett brett spektrum av branscher.Den tionde maj presenterar nystartade Ratioakademin Svenska modellen 4.0. Det är en rad förslag som syftar till att göra den svenska modellen bättre.

Förslagen är indelade i fyra huvudgrupper:

1. Företagens kompetensförsörjning

2. Arbetsmarknadens flexibilitet

3. Skatter för företagande och individer

4. Företagandets samhällsroll

Det går att läsa mer om agendan i rapporten som går att ladda ner här. Ratioakademien består av åtta företagsledare och Ratios VD Nils Karlson. Företagsledarna är:

Björn Wahlroos, preses för Ratioakademien, styrelseordförande Nordea

Anastasia Georgiadou, VD Alminia AB

Charlotte Bohman, VD C & A Bohman Invest AB

Fredrik Spendrup, VD Spendrups Bryggeri AB

Mariana Burenstam Linder, VD Burenstam & Partners

Peje Emilsson, VD Magnora

Rune Andersson, Ägare Mellby Gård AB

Ulf Dinkelspiel, Ambassadör, E Öhman J:or AB

Ledamöterna står samtliga bakom de 22 förslagen, även om de säkert kan ha olika uppfattning om enskildheter.

Kommentarer till detta inlägg