Stampen satsade på gårdagens teknik

Mediekoncernen Stampen har ansökt om rekonstruktion. Helt logiskt, då annonsintäkterna från traditionella papperstidningar faller som meteoriter. Men papperstidningar är inte bara gårdagens teknik utan gårdagens gårdagens teknik. Den digitala miljön har redan tagit nästa steg - från platta webbsidor till upplevelser. Nu läser ni en blogg - ett exempel på gårdagens teknik. I framtiden kommer ni att ta del av upplevelser - och den övergången har bara börjat.

Publicisterna - som redan misslyckats med att tjäna pengar på digitala medier - står inför utmaningen att tjäna pengar på upplevelser. Hur det ska gå till vet jag inte - då skulle jag sannolikt ägna mig åt denna bransch. Men jag misstänker att den nya mediebranschen kommer att ha en del gemensamt med dagens digitala medier.

Det kommer att vara svårt att exkludera användare - och kontraproduktivt, då man riskerar att förlora potentiella kunder. Journalisterna kommer att ha svårt att motivera sin roll som "filter" mellan händelserna och mediekonsumenterna. Redan i dag har man problem, i och med att sociala medier i stor utsträckning tagit över de traditionella mediernas roll.

Kommer det ens att finnas "medier"? För vad är ett medium? Bara ett onödigt mellansteg mellan verkligheten och konsumenten?

I den mån verkligheten behöver kondenseras och struktureras kommer detta att göras av "experter". Vi ser det redan i dag - att nyhetshändelser kondenseras till några få meningar av sakkunniga som finns på Twitter och Facebook. Och en dag får kanske experterna konkurrens av datorer, som förmår att göra samma jobb bättre och på kortare tid.

Det enda vi vet är framtidens teknik kommer att behöva använda våra fem sinnen för att nå fram till vår hjärna. Synen, hörseln, lukten, känseln och smaken. Så den som är intresserad av att tävla om vår uppmärksamhet kommer att behöva fundera över hur de på bästa sätt kan paketera verkligheten för vidare distribution till konsumenternas hjärnor.

Kommentarer till detta inlägg