Miljöpartiet har klantat sig om solenergin

Jaha, det visar sig att regeringen har infört en skatt på solelsanläggningar och motiverat detta med att EU-reglerna kräver sådana skatter. Men regeringen har inte - som praxis är i sådana fall - begärt besked av EU-kommissionen

Magdalena Andersson måste antingen ha grundlurat Miljöpartiet eller också har Miljöpartiet grundlurat sina väljare. Högst märkligt.

Oavsett vilken förklaringen är tror jag vi finner förklaringen i regeringsovana. Man bör inte som miljöpartistiskt statsråd lita på Finansdepartementet. Om förklaringen nu inte är att partiet förhandlat bort solenergin, vilket också skulle vara orutinerat. Men det håller jag trots allt för mindre troligt.

Kommentarer till detta inlägg