Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Dagens Nyheters statistiska analys av händelser som registrerats under kod 291 räcker inte för att dra de slutsatser som man dragit. Även om jag tillhör dem som gärna skulle tro på att flyktingboenden inte är överrepresenterade i incidentstatistiken går slutsatsen inte att dra, då man även måste ta hänsyn till vilken typ av händelser som det rör sig om. En stor del är sannolikt automatlarm, som inte föranleder någon åtgärd.

Innan man låtit en eller flera sakkunniga titta på materialet bör man inte publicera artiklar med sådana slutsatser. För DN skriver själva att:

"Felipe Estrada har inte närmare analyserat polisens senaste siffror, men menar att de motsvarar vad han själv och andra forskare tidigare har kommit fram till."

Låt då Felipe och några andra forskare titta på siffrorna för att se om slutsatserna håller innan ni skriver något!

Fast egentligen är det inte DN som ska klandras för detta, det är polisen som borde öppna sin statistik för oberoende granskning i den mån detta är förenligt med lagar och regler. Tyvärr har man gjort tvärtom, genom ett internt direktiv har man klargjort att "... ingenting ska ut".

Vi får dock konstatera att journalisternas arbete i det här fallet inte gör någonting bättre. Alls. Det är fullt möjligt att DN:s slutsatser håller, men genom att publicera skakiga data har tidningen öppnat fältet för allehanda konspirationsteorier. Och det är nu bara Dan Eliasson som kan ställa detta till rätta - genom att sluta mörka statistik.

Det behövs trovärdiga analyser av statistiken och tyvärr har både Polisen och Dagens Nyheter förbrukat det mesta av det förtroende i dom här frågorna som dom kanske en gång hade.

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...