Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Karin MedinSöderenergi och Gustav MelinSvebio lägger fram ett förslag som borde ha genomförts för 20 år sedan. Elcertifikatsystemet styr i dag fel och borde förändras så att det premierar hushållning med effekt.

"En första åtgärd, som snabbt borde realiseras, är att reformera elcertifikatsystemet. Istället för att enbart styra mot energisystemets ena dimension – att leverera elenergi, måste det också styra mot den andra dimensionen – förmågan att leverera effekt."

De konstaterar också att timdebitering bör bli regel. Likaså att smart teknik i ökat utsträckning kan användas i elnäten. Att detta inte sker kan delvis bero på att frekvensutrymme som i USA finns tillgängligt för smarta elnät i Sverige har reserverats för helt andra ändamål.

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...