Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Edward Snowden gjorde människor medvetna om att staten faktiskt spionerar på dem. I sitt andra uppsåt - att åstadkomma förändring i detta avseende - har han misslyckats. Oron för att vara övervakad är begränsad och många påpekar - helt korrekt - att vi själva utsätter oss för risker för att bli övervakade av andra än staten.

Men i en mening har han varit desto mer framgångsrik. Vetskapen om att Storebror lyssnar, och att Lillebror också gör det, har ökat medvetenheten om vår sårbarhet på nätet. Kryptering är snart standard vid överföring av data och om informationen är krypterad kan NSA lyssna så mycket de vill - den går ändå inte att läsa.

Staten utsätter alltjämt medborgarna för allvarliga övergrepp - som aktiv signalspaning och användningen av verktyg som XKeyscore. Vi måste inse att de delar av nätet som ännu inte är krypterade måste hanteras. Det viktigaste instrumentet är email, som i regel skickas helt öppet.

All okrypterad information som överförs på nätet är en säkerhetsrisk. Därför bör arbetet med att förenkla och automatisera krypteringen av alla elektroniska överföringar snabbas upp. Det här är inget som staten kommer att bistå med - trots att en av statens kärnuppgifter borde vara att garantera medborgarnas säkerhet. Vi kommer att få förlita oss på ideella organisationer som tillhandahåller instrumenten gratis.

Vi kan också göra en del själva. Jobbar du i en organisation eller ett företag kan du fråga dig varför den epost som skickas mellan olika huvudkontor är okypterad? Om NSA kan läsa den kan företaget också bli utsatt för industrispionage. För som det framgått av läckor från bland andra Edward Snowden ägnar sig USA lika mycket åt att spionera på sina bundsförvanters industriföretag som att jaga terrorister.

Stäng till dom luckorna så gott det går, så får vi ett lite bättre samhälle. Terroristerna vet nog hur man undviker NSA, men vi andra behöver också skydda oss.

Kommentarer till detta inlägg


Eftersom jag tycker att demografiska aspekter är alltför frånvarande i diskussionen om eurokrisen tänkte jag tillföra lite fakta. I diagrammet har jag korrigerat beräkningen av de olika euroländernas…

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...