Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Intervjun med Anders Ygeman om hemlig avlyssning av elektroniska kommunikationer är värd att läsa av flera skäl. För det första därför att det framgår tydligt att han inte vet vad han pratar om. För det andra visar resonemenget i Computer Sweden att bara en inledande sondering av frågan innebär att man befinner sig på det sluttande planet.

För hur ska man bryta sig in i dataflöden som är avsedda att inte vara möjliga att avlyssna? Ska man samarbeta med brottslingar som hackar privatpersoners datorer? Ska man själva utveckla utrustning som gör det möjligt att bryta sig in - i stället för att tala om för tillverkaren av kommunikationsmedlen att deras produkter är behäftade med brister? Ska man helt förbjuda kryptering? Och vad händer då med säkerheten för bland annat företagshemligheter?

Nej, detta är saker som Ygeman svårligen kan förklara. Hemlig avlyssning av elektroniska kommunikationer är nämligen något som är väldigt svårt att förena med rättsstatens principer. Och när man väl har konstaterat detta är det kanske läge att låta bli.

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...