Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Skrev för ett år sedan om regeringens mest korkade skattehöjning. I höstas blev den inte av, eftersom Alliansens budget vann. Men nu återkommer den.

"Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,77 miljarder kronor 2016."

Jo, tro det eller ej. Samtidigt som politikerna talar om värdet av att fler arbetar längre inför de en extraskatt på personer som faktiskt gör det.

Jag säger inte så mycket om arbetsgivaravgifterna för unga, det finns argument för och emot. Men att höja skatten för pensionärer som arbetar är entydigt idiotiskt.

Varnade nyligen för att regeringen Löfven kanske inte hade lagt förslaget i byrålådan trots allt. Och det hade den alltså inte. Får därför upprepa det jag skrev för några månader sedan:

"Det förefaller väldigt dumt att finansiera en marginell förbättring för pensionärer med en skattehöjning som riskerar att reversera den trend mot ett ökande arbetsutbud bland äldre som vi sett de senaste tio åren. Varför ska man då prata om värdet av att vi arbetar längre och diskutera höjd pensionålder? Det är den reala pensionsåldern som är det intressanta - inte vid vilken ålder man formellt kan gå i pension.

Med vårt nya pensionssystem är pensionsåldern helt flytande och det är bara genom att göra det mer förmånligt för äldre att arbeta som vi kan höja den reala pensionåldern och därmed pensionerna. En höjning av den särskilda löneskatten vore därför något av det dummaste regeringen skulle kunna ta sig till och jag hoppas verkligen att dom inte har något sådant förslag i bakfickan den här gången."

Med det hade dom alltså.

Kommentarer till detta inlägg


Eftersom jag tycker att demografiska aspekter är alltför frånvarande i diskussionen om eurokrisen tänkte jag tillföra lite fakta. I diagrammet har jag korrigerat beräkningen av de olika euroländernas…

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...