Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Sitter i DN:s mötesrum i Almedalen där årets Hasseindex presenteras. Detta index visar hur aktiva de olika ministrarna i regeringen har varit under året. Det är den här gången två ministrar som utmärker sig med låg aktivitet: Gymnasieminister Aida Hadzialic och framtidsminister Kristina Persson.

När jag jobbade i regeringskansliet hade vi motsvarande problem, men då kom vi på att vi skulle göra en stor sjukförsäkringsreform. Och sedan hade vi inga problem med medieuppmärksamheten längre.

Ska man dra några slutsatser av undersökningen är det att vi inte har någon framtid. En alternativ förklaring är att regeringen har för många ministrar. Löfven borde ta chansen att göra sig av med några i höst. Framtiden bör exempelvis formas av medborgarna, inte av politikerna - det behövs inte ministrar som saknar meningsfulla arbetsuppgifter.

Men nu har ju Löfven 24 ministrar, varav några inte syns över huvud taget. Mitt råd till dom som inte syns är att göra något kontroversiellt. Hitta på något impopulärt politiskt förslag. "Avveckla framtiden, men med förnuft." Kanske kan regeringen införa en effektskatt på framtiden så att den avvecklar sig själv?

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...