Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Som ni kanske vet arbetar jag till vardags på Sveriges kommuner och landsting med bland annat ekonomiska frågor. Rätt stor del av välfärden hanteras ju av den lokala nivån, så det ger en intressant inblick i svensk ekonomi. I dag presenterade min chef exempelvis SKL:s ekonomirapport.

Ska man sammanfatta slutsatserna är det att vi står inför några år med ökade demografiska utmaningar. Jämfört med de senaste åren är det ett trendbrott.

Förändringen har inte i första hand med inflödet av flyktingar till Sverige att göra, men detta flöde påverkar förstås såväl inkomstsidan och utgiftssidan. Skatteintäkterna ökar mer än prognosticerat, men utgifterna ökar ännu mer.

I rapporten lyfts även några utmaningar inför framtiden fram. Framför allt handlar det om att välfärdssektorn måste implementera e-tjänster i verksamheten på ett systematiskt sätt. SKL lyfter även fram krånglet med de riktade statsbidragen - om ni bara visste hur många det finns.

Kommentarer till detta inlägg


Blev lite förvånad då jag kom hem och såg att huset brann. Det visade sig att det inte var på riktigt - bara en filminspelning med låtsasrök. Men en stund funderar man ju på om man möjligen glömde sp…

Kommentarer till detta inläggHar ägnat helgen åt att lära mig ett nytt språk. Nej, inte italienska eller spanska. Man är väl inte humanist. Nej, språket som jag tittar på heter Ruby. Hade tidigare ambitionen att lära mig Pyth…

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...