Nazismen och allätandet

Har ni inte läst Johan Hakelius artikel om de utdöende allätarna så gör det. Han sätter fingret på något i samtiden.

Sedan läser jag artikeln om det tyska högerextrema barnlägret i Sverige och inser att samhället håller på att förändras. Det talas om Trump och Le Pen och högerextremismens utbredning. Men handen på hjärtat - hade nazismen kunnat uppstå i ett land där människor är så individualistiska att de inte ens äter samma typ av mat?

Det finns olika sätt att se på högerextremismen i Europa. Som ett allvarligt hot mot samhället eller som kollektivismens sista fjärt.

Jag lutar åt det senare. Kollektivismen - oavsett om det handlar om islamism eller nazism, två grenar på samma träd - har gjort sitt. Och händer det inte något otrevligt, som ett världskrig, är vi på väg mot ett mer individualistiskt samhälle.

Med detta inte sagt att ett sådant samhälle kommer att vara oproblematiskt. Jag tror vi kommer att ställas inför helt nya utmaningar. Massövervakning, ensamvargsterrorism och social splittring är tre utmaningar som är betydligt större hot än kollektivistiska ideologier. Internet är bara 25 år och har redan stöpt om samhället i grunden. Om ytterligare 25 år kommer vi att leva merparten av våra liv i en virtuell verklighet. Och hur sårbart blir inte ett sådant samhälle för de tre hot som jag räknade upp?

Kommentarer till detta inlägg