Färdtjänsten och George Akerlof

En av de mest klassiska nationalekonomiska artiklarna är George Akerlofs "The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism". Upptäcker med visst intresse av att just det fenomen som Akerlof beskriver tycks ha drabbat marknaden för färdtjänst i Stockholm.

Normalt bestäms priset för taxiresor på marknaden. Priset för färdtjänst avgörs däremot via offentlig upphandling. Och en viktig skillnad är att det i det senare fallet inte finns någon kvalitetsuppföljning att tala om. Med vetskap om att det förhåller sig på det sättet lägger företagen som vill utföra färdtjänst bud som är så låga att endast vissa färdtjänstresor blir lönsamma.

Övriga färdtjänstresor - som kanske tar lite längre tid - blir därmed helt olönsamma och undviks av taxiföretagen som har vunnit upphandlingen.

Det är samma fenomen som Akerlof beskrev i artikeln - men han använde begagnade bilar som exempel. Eftersom kunderna inte kan bedöma kvaliteten på bilarna blir priset helt avgörande. Och då priset är så lågt kommer bara de allra sämsta bilarna att bjudas ut till försäljning - de så kallade "citronerna".

Det här fenomenet är väldigt vanligt när offentlig upphandling tillämpas, eftersom det ofta saknas kvalitetsfeedback från kunderna.

Vill politikerna undvika att färdtjänsten helt försvinner skulle man kunna göra om det till ett kundvalssystem där priset slås fast på förhand och motsvarar marknadpriset för en vanlig taxiresa. Upphandlingen skulle sedan kunna ske genom att man väljer ut företagen som ska få delta baserat på hur lång framkörningstid de i snitt har.

Problemet för politikerna är att detta skulle leda till så bra service att nyttjandet av färdtjänst ökar. Och det enda sättet för politikerna att hålla nere efterfrågan är i dag att begränsa kvaliteten - så mycket att kunderna bara väljer färdtjänst i yttersta nödfall.

Ett dilemma här. Offentlig upphandling leder till så låg kvalitet att marknaden i praktiken försvinner. Kundvalssystem leder till så hög kvalitet att kostnaderna exploderar. Kan man hitta en modell som ger lagom dålig service? Ja, det återstår att se. Men mycket talar för att den senaste upphandlingen var att misstag och att man på något sätt måste höja priserna och göra om upphandlingen om man vill undvika att färdtjänsten blir en "Market for lemons".

Kommentarer till detta inlägg