Låt Malmös högskola bli universitet

Bör Malmö Högskola blir universitet? Debattens vågor går höga.

Med doktorsexamen från Lunds Universitet borde jag kanske bry mig. Men det gör jag inte. För var och hur elever lär sig saker är i min värld underordnat vad de lär sig.

För min del får det gärna finnas tusen universitet i Sverige. Och det får gärna finnas en miljon doktorer.

Konceptet "Universitet" kommer i vilket fall som helst att vara överspelat den dag alla kan läsa för de bästa lärarna och på de bästa universiteten. Med VR-teknik sätter geografin inga gränser. Skillnader som kvarstår handlar i så fall om kontaktnät och relationer.

Och handen på hjärtat - syftet med universitet är inte att bygga kollektiv där man kliar varandra på ryggen. Kunskapen och förmågan är det som ska räknas. Vilket innebär att arbetsgivare i framtiden kommer att tvingas testa potentiella arbetstagare i verkliga beslutssituationer.

Dessa tester kommer att bli betydligt enklare med ny teknik. Att låta en nyutexaminerad student svettas i en simulerad beslutssituation i ett verkligt företag blir betydligt lättare än om man skulle behöva rigga testsituationen med verkliga människor.

Även utbildningarna kommer med tiden att gameifieras. Liksom anställningsintervjuerna. Möjligen blir utbildningen och anställningsintervjun med tiden en enhetlig process.

Så kalla gärna Malmö Högskola för Universitet. Framgent kommer det att ha lika stor betydelse vilket universitet en student gått på som vilken skostorlek denne har.

Kommentarer till detta inlägg