Storbritannien kan sänka bolagsskatten till tio procent

Storbritanniens utträde ur EU kan bli början på en intensiv skattekonkurrens i Europa. Bolagsskatten är relativt oviktig som inkomstkälla för staten, men en desto viktigare faktor för företagen. Skulle Storbritannien sänka skatten till tio procent blir det absolut nödvändigt för EU-länderna att följa efter.

Sannolikheten för att Storbritannien väljer en drastisk lösning ökar om EU inte går landet till mötes i utträdesförhandlingarna. Man kan också tänka sig att Storbritannien går före genom att teckna frihandelsavtal med Kanada och USA. Helt plötsligt kan det vara en konkurrensnackdel att vara med i unionen.

Allt detta är ännu så länge spekulation. Men exemplen visar att Theresa May har ett antal starka kort i diskussionen med EU. Skulle landet välja att vända sig västerut och drastiskt sänka företagsskatterna kan resultatet bli att även andra länder börjar fundera på om medlemskapet är värt sitt pris.

Först i tur är sannolikt Holland. Men snart kommer det att föras en diskussion i de nordiska länderna.

För att undvika en sådan händelseutveckling finns det goda skäl för EU att snabbt hantera Brexit så att följdeffekten inte blir Nexit, Swexit och Fixit.

Kommentarer till detta inlägg