Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

En tanke följer mig. När Oculus Rift släpps nästa år kommer vi att kunna leva i virtuella miljöer på samma sätt som i verkliga. Och då är frågan: Om man åker på en virtuell konferens, super sig full och tafsar på en kvinnlig kollega - ska man då dömas som om detta hänt i verkligheten, eller räknas det som en förmildrande omständighet att det bara var ett virtuellt tafsande?

Frågan är inte riktigt så enkel som den kan tyckas, då somliga deltagare på konferensen kanske är där på riktigt och andra deltagare enbart vistas där via nätet. Men man kan för den sakens skull inte ha helt andra umgängesregler för de virtuella deltagarna än för de verkliga. En förolämpning är naturligtvis en förolämpning även om den sker virtuellt. Och tar man en kollega på rumpan är detta antagligen en lika upprörande handling som i verkligheten - även om handlingen bara sker virtuellt.

Det här innebär att vissa lagar kan behöva anpassas till cyberrymden. Kan tänka mig att brott som sexuellt ofredande, förtal och olaga hot kommer att bedömas nästan lika hårt som om de skett i verkligheten. Sedan kommer en mellangrupp där de virtuella brotten bedöms något mildare, som om man stjäl en kollegas virtuella laptop eller mobiltelefon. Brott som mord och misshandel kommer antagligen att hamna i helt olika delar av straffskalan - beroende på om de sker virtuellt eller i verkligheten.

Men kommer det att vara så för alltid? Man kan tänka sig att svaranden till sitt försvar hävdar att hen trodde att kollegan var virtuell vid det aktuella tillfället och att konsekvenserna av knytnävsslaget riktat mot näsan inte kunde antas bli så allvarliga. Domaren kanske, å sin sida, resonerar att det är intentionen som räknas och att svaranden i vilket fall som helst utförde en handling som syftade till att skada kollegan (om än virtuellt) - och att hen på grund av oaktsamhet ändå måste dömas till fängelse för misshandel.

Vips, så har vi ett prejudikat som säger att virtuellt våld i vissa fall ska likställas med verkligt våld. Och sedan följer liknande fall med virtuell terrorism, virtuella mord och virtuella rån - som alla bedöms som om de hade skett i verkligheten.

Frågan är - går det i längden att separera de två världarna, eller måste man småningom ha ett samlat regelverk för alla världar och alla handlingar?

Ska bli intressant att följa utvecklingen och allt börjar egentligen när Oculus Rift släpps i februari nästa år. Själv tänker jag passa på att spela några spel som kan bli ifrågasätta när världarna smälter ihop, som GTA V, World of Warcraft och Microsoft Flight Simulator. Det sistnämnda är ju inte så våldsamt, men kan man verkligen tillåta att någon flyger trafikflygplan utan ett virtuellt flygcertifikat eller kapar ett virtuellt flygplan?

Kommentarer till detta inlägg


Eftersom jag tycker att demografiska aspekter är alltför frånvarande i diskussionen om eurokrisen tänkte jag tillföra lite fakta. I diagrammet har jag korrigerat beräkningen av de olika euroländernas…

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...