Subvention av barn är samhällsekonomiskt effektivt

Diagrammet visar hur beroendekvoten kommer att utvecklas över tid, alltså hur många äldre olika länder kommer att ha i förhållande till antalet sysselsatta 20-74. Som ni ser är utvecklingen i Sverige rätt hyfsad, vilket jag skulle tro beror på att vi subventionerar barnproduktion i så hög utsträckning. Länder som inte gör det har en helt annan utveckling.

År 1948 - när det infördes - var barnbidraget 260 kronor per barn och år, eller 22 kronor i månaden. Det kan tyckas som en liten summa i dag. Men BNP uppgick 1950 till 36 miljarder kronor - att jämföra med 4 200 mdr i dag. Vi är tre miljoner fler också, så om barnbidraget följt med utvecklingen över tid (varit stabilt i förhållande till varje individs disponibla inkomst) skulle varje familj i dag fått (4200/36)*(7/10)*22=1 800 kronor per barn. I dag är barnbidraget för det första barnet 1 050 kronor.

Det här visar hur radikala politikerna var 1950. Alva Myrdal pekade med hela handen och regeringen följde efter. Att göra någon liknande reform i dag vore helt otänkbart, våra politiker är vare sig lika handlingskraftiga eller lika reforminriktade.

Siffrorna är också ett starkt argument för att höja barnbidragen. Den svenska familjepolitiken har antagligen bidragit starkt till att fertiliteten ligger runt 2,0 - till skillnad från i Tyskland där den bara uppgår till 1,2. Jag skulle tro att det på sikt är samhällsekonomiskt lönsamt att tredubbla barnbidragen, som har förlorat i realt värde sedan 1948 när de infördes. Annars riskerar vi på sikt att hamna i det högre hörnet i diagrammet.

Den svenska modellen har slipats av en aning med tiden. De generella barnbidragen har minskat i betydelse och ersatts av andra ersättningar som förutsätter att man inte arbetar (läs: föräldraförsäkringen). Jag tror det är feltänkt och att man borde bygga vidare på barnbidragen och komplettera med ett generellt grundskydd. På sikt ser jag en ny socialförsäkringsmodell framför mig - mer generell men också mer baserad på grundtrygghet.

Hur skulle en sådan modell då kunna se ut? Jag har skrivit en del om det tidigare.

Kommentarer till detta inlägg