Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Noterar att Göran Hägglund och Göran Johnsson ska utreda pensionssystemet. Det kommer säkert att bli ett intressant uppdrag. I takt med att vi blir äldre och äldre kommer pensionerna annars att minska, då dessa bestäms av de inbetalade avgifterna - 18,5 procent av lönen.

Min favoritreform är att göra precis tvärtom mot vad alla politiker tycker - att ta bort möjligheten att välja vid vilken ålder man ska gå i pension. Om alla får pension vid 61 års ålder kommer de att ha pension och lön samtidigt. För man behöver inte sluta arbeta bara för att man går i pension - det finns inget skäl att ha en koppling mellan utbetalningen av pension och arbetsgivarens möjlighet att avskeda senila åldringar.

Däremot bör man göra lönesättningen mer flexibel för personer över 61 år. Man skulle i likhet med dagens ungdomsavtal kunna tänka sig ett åldersavtal - och en möjlighet för arbetsgivare att sänka lönen för personer över 61.

Får man bort den olyckliga kopplingen mellan pension och utträde ur arbetslivet kommer pensionsåldern automatiskt att höjas - om man med pensionsålder menar den ålder där människor faktiskt slutar arbeta. Man gör det också möjligt för pensionärerna att arbeta till lägre lön eller helt ideellt. Detta skulle ge ett välbehövligt arbetskraftstillskott och en möjlighet för arbetsgivare att fortsätta ha äldre anställda - trots att deras produktivitet eventuellt sjunker.

Pensionsnivån då? Blir det inte väldigt låga pensioner om alla tvingas gå i pension vid 61? Och, jo. Det blir det. Men även den som i dag frivilligt går i pension vid 61 får låg pension. Men de skulle få något högre pension om även de som förväntas leva länge (de friska) går i pension tidigt. En enhetlig pensionsålder ger faktiskt högre pensioner till de personer som faktiskt inte kan arbeta längre än till 61.

Nu tror jag inte att våra politiker kommer att vara så här radikala. De är så benägna att tänka innanför lådan. Och därför kommer det inte att bli några stora förändringar - även om Göran Hägglund förvisso är en person som brukar få saker att hända.

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...