Dags för helikopterpengar

Informationstekniken håller på att förändra det mesta. Nu är det penningpolitiken som måste läggas om. Dagens Nyheter har en väldigt intressant artikel om helikopterpengar - tanken att staten, i stället för att dela ut pengar till bankerna, ska gå direkt på medborgarna. 

Ganska naturligt, när man tänker efter. Frågan man ställer sig är snarare varför centralbankerna så länge försökt använda ålderdomliga metoder för att prångla ut pengar? Det är ju inte så att de traditionella metoderna har mindre snedvridande effekter på ekonomin än vad helikopterpengar skulle ha.

Skälet till att tanken lyfts just nu är nog att staten med tiden har fått de verktyg som behövs för att skippa bankerna. I dag går det att skapa inflation genom att sätta in pengar på medborgarnas skattekonton. Varför inte sätta in två procent av penningmängden varje år och fördela pengarna jämnt över befolkningen? Man får i så fall även en viss omfördelande effekt från rika till fattiga - utan att behöva ha höga skatter.

Har inte räknat på vad det skulle innebära om man släpper helikopterpengar som motsvarar två procent inflation samt real tillväxt. Är det så enkelt att det blir fyra procent av BNP per capita direkt i plånboken varje år? I så fall skulle det röra sig om 16 000 kronor per år och person.

Insikten om att banker inte behövs börjar sprida sig. Liksom att tidningar på papper är onödiga. Och att vi inte behöver skicka pappersbrev. Det är mycket av det invanda som kommer att hinna förändras innan vi är digitala fullt ut.

Kommentarer till detta inlägg