Vi kan vänta oss skattehöjningar på två kronor

I dag presenterades Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomirapport - med prognoser för de kommande åren. Som anställd på SKL har jag varit involverad i vissa delar och kan bara bekräfta den bild som sprids i medierna. Jag skulle bli mycket förvånad om skatten inte höjs med två kronor fram till 2019.

Men har då inte SKL alltid ropat på vargen? Det kom ju en rapport för några år sedan som pekade på att skatten skulle behöva höjas med 13 kronor på sikt.

Det vi bör tänka på är att prognoser på riktigt lång sikt inte är samma sak som de kortsiktiga prognoser som görs i Ekonomirapporten. I det här fallet rör det sig om en tidsperiod som går att överblicka och där man kan tänka sig olika scenarier. Det är helt enkelt rätt osannolikt att kommunerna skulle välja att göra så stora nedskärningar som man skulle behöva för att behålla skatten på nuvarande nivå.

Det som kanske är svårare att förstå för allmänheten är varför? Skatten har ju inte höjts speciellt mycket de senaste tio eller till och med tjugo åren - så varför skulle den höjas nu?

Förklaringen är i huvudsak demografin. Skatteintäkterna och utgifterna är en funktion av befolkningens sammansättning och deras sysselsättningsgrad. Vi visste redan tidigare om att detta skulle hända och vår kunskap om de demografiska utmaningarna är ett skäl till att regeringen haft ett överskottsmål på en procent av BNP ända sedan 2003. Pengarna är tänkta att användas under perioder som den som vi står inför nu.

Men förutom de kända demografiska utmaningarna har vi också den oväntat stora flyktingströmmen. I första steget drabbar kostnaderna för mottagandet staten. I nästa skede faller konstnaderna på kommunerna. Det som för staten är en tillfällig puckel är för kommunerna ett långsiktigt åtagande.

Summan av demografi och flyktingmottagande gör att utgiftstrycket blir extra stort just nu. Det förekommer utöver dessa två faktorer vissa produktivitetsproblem i sjukvården som måste hanteras.

Så tro mig - att skatten måste höjas med två kronor är ingen skrämselpropaganda. Det är bara en kalkyl som tar hänsyn till de bakomliggande faktorer som styr den offentliga ekonomin och som utgår från dagens servicenivå i välfärden. Ingen borde egentligen vara speciellt förvånad.

Kommentarer till detta inlägg