Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

I dag träffas EU-ledare och Turkiets premiärminister för att diskutera flyktingssituationen. Det är i dag mycket som avgörs i Turkiet - svensk inrikespolitik exempelvis. För denna kommer att domineras av flyktingfrågor så länge flödena ligger på dagens nivå.

Hade önskat att borgerligheten tagit en annan strid än den om gränsernas öppenhet. Det är ett utmärkt tillfälle att diskutera välfärdsstatens omfattning. Men nu valde man att spela på Sverigedemokraternas planhalva och kommer att få skörda frukterna av sina beslut.

Faran med populism är inte bara att den eroderar det ideologiska fundamentet för borgerligheten - den riskerar också att skrämma iväg de som försvarar liberala principer. När och om Turkiet väl vidtar åtgärder som bromsar flyktingsströmmen kommer det politiska landsskapet att se annorlunda ut och borgerligheten kommer att lida av en svår baksmälla.

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...