Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Att det inte går att utvisa 80 000 personer, som Anders Ygeman sagt att man ska göra, behöver man inte vara Einstein för att räkna ut. Men Cornucopia noterar i dag att det kan vara svårt även om Migrationsverket hade avsatt resurser för att flyga tillbaka dom som kommit hit från Afghanistan. Landet tar nämligen inte emot utvisade från Sverige.

Säkert kommer migrationsfrågan att dominera samhällsdebatten länge än. Noterar att den nu är fyra gånger så stor som sjukvården. Inte ens skolfrågan kommer i närheten. Så man kan förstå att de politiska partierna fokuserar på just migrationen - en fråga som man av taktiska skäl vägrade att prata om fram till så sent som för två år sedan.

Själv har jag viss förhoppning om att invandringsfrågan kan erbjuda öppningar i diskussionen om den svenska välfärdsmodellen. Den är i behov av modernisering. Vi behöver släppa den där tanken om att alla ska jobba 40 timmar i veckan och ha avtalsenlig lön. Så kommer det inte att se ut i framtiden, och våra trygghetssystem måste förändras så att de erbjuder trygghet även för dem som inte jobbar på bruket.

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...