Ågren på Transportstyrelsen

Har lyssnat till Stefan Löfvens presskonferens med Transportstyrelsen, Försvarsmakten och SÄPO och tvingas konstatera att Anna Johanssons förklaring till att hon inte vidtog åtgärder tidigare eller informerade statsministern inte håller. I det här fallet är en misstroendeförklaring på sin plats. Ministern är skyldig att känna till sådana här saker - det ingår helt enkelt i hennes arbetsbeskrivning att känna till dem. Någon av Löfvens statssekreterare bör också ha känt till händelserna. Såpass god omvärldsbevakning bör statsrådsberedningen ha.

Men i första hand handlar det alltså om att infrastrukturministern knappast kan komma undan med att hävda att hon inte fått veta av sina tjänstemän. Hon har ett eget ansvar för att informationen når upp, det är därför det heter "departementschef".

Själva skandalen som sådan bedömer jag mer som ett systemfel än som något enskilt misstag. Det handlar om hur saker och ting handlas upp i offentlig sektor. IBM har fått en felaktig bild av vad staten efterfrågar och staten har själv inte själv vetat vad den ska efterfråga.

I det läget hade det varit bäst att avstå från att lägga ut verksamheten på entreprenad. Jag tror det vi lär oss av förloppet är att myndigheter som hanterar känslig information måste ha kontroll över hela kedjan av hantering. I många fall kan sådan kontroll inte åstadkommas med mindre än att myndigheten själv hanterar sina servrar och nätverk. Det kan bli dyrt, men är nog ett pris som vi måste betala om vi vill vara ensamma om att ha tillgång till vår känsliga information.

Kommentarer till detta inlägg