Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Läser på Cato.org om den globala uppvärmningen och klimatmodellerna. Det tycks som om modellerna stämmer allt sämre med verkligheten. Visserligen blir det varmare, men inte alls i samma takt som modellerna förutser. Och även om det är koldioxiden som ligger bakom kastar observationerna tvivel på de alarmistiska prognoserna om drastiska temperaturhöjningar de närmaste hundra åren.

Med en trendmässig ökning på 0,2 grader per decennium blir den globala höjningen två grader på hundra år. Är det ett stort problem? Tja, det beror väl på vad som händer. Vissa delar av jorden kanske blir mer beboeliga än i dag och på hundra år hinner det hända en hel del - migrationsmässigt och demografiskt.

Om nu höjningen realiseras. Det finns andra faktorer än mänskliga utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet. Hur bra vore det för mänskligheten om solaktiviteten plötsligt minskade och temperaturen föll med två grader? Bör vi inte i så fall stå beredda att öka våra koldioxidutsläpp för att rädda folk i kyliga trakter från att frysa ihjäl?

Tekniken kommer också att hinna förändras. Om femtio år är kanske de fossila energikällorna obsoleta. Solen tillför i princip all den energi som vi behöver och det handlar mer om att hitta vägar att omvandla den energin till något vi kan använda för våra egna behov.

Sedan har vi demografin. Kommer befolkningstillväxten att stanna av och innebär det i så fall att vårt behov av energi minskar? Sannolikt kommer efterfrågan på fossila bränslen att styras om till förnybara energikällor.

Genom att koncentrera oss på en högst skakig teori om mänskligt orsakad global uppvärmning tar vi bort fokus från andra miljöproblem. Det vore sannolikt bättre att rikta alla de resurser som ägnas på AGW-hypotesen på forskning om kemikaliers påverkan på vår miljö och en ökad förståelse av de processer som vid sidan av utsläpp i atmosfären styr det globala klimatet.

Jag är rädd för att vi begår ett stort misstag om vi ägnar alltför mycket energi åt denna enda faktor. Låt oss i stället diversifiera och hitta alternativa modeller för miljön och klimatet. Det kommer på sikt att löna sig för mänskligheten.

Kommentarer till detta inlägg


Eftersom jag tycker att demografiska aspekter är alltför frånvarande i diskussionen om eurokrisen tänkte jag tillföra lite fakta. I diagrammet har jag korrigerat beräkningen av de olika euroländernas…

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...