Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Började dagen med ett seminarium om primärvårdens roll i sjukvårdssverige på Kårhuset. Primärvården har blivit mer responsiv efter vårdvalets införande, men är ändå en svag länk i sjukvårdssystemet. Trots att Sverige totalt har fler läkare än de flesta andra länder har vi påtagligt mycket färre läkare inom primärvården.

Enligt en enkät av Läkarförbundet saknas 1 400 läkare i primärvården. Bristen rör i första hand Norrland, och andra glesbygdslandsting. Totalt är primärvårdens resursandel i Sverige bara 20 procent - oförändrat sedan 2001 - trots att det finns ambitioner att övergå till mer öppna vårdformer.

Nästa seminarium blev Läkemedelsindustriföreningens "Varför får svenskar inte lika moderna behandlingar som befolkningen i Spanien och Frankrike". Där konstaterades att Sverige ofta halkar efter vid introduktionen av nya läkemedel. Man fick dock ingen tydlig bild av om detta beror på att läkemedlen av Tandvårds- och läkemedelsverket bedöms som för dyra, eller om det finns andra orsaker.

Glädjande nog användes min och Roger Molins rapport om Svensk sjukvård i internationell jämförelse under presentationen. Fick även höra att den hade diskuterats under tidigare seminarier, som jag tyvärr inte hade möjlighet att vara med på.

Sedan blev det diskussion om målbaserad ersättning i primärvården. Det seminariet höll konsultföretaget Sirona i. Kände mig föranledd att göra lite reklam för Sveriges kommuner och landstings nätverksarbete med primärvårdsanknytning - bland annat Vårdvalsnätverket och ACG-nätverket. Innan Ratiominglet hann jag också med att lyssna på min chef Bettina Kashefi, som talade om finansiering av bostäder och infrastruktur på Kommuninvest.

Ratios mingel var som vanligt välbesökt, med 1 500 anmälda och säkert drygt 500 närvarande. Det blev många intressanta diskussioner med besökarna. Hade så mycket att prata om med våra gäster under rubriken "Varför vinst i välfärden?" att jag inte hann äta. Men det tog jag igen på Industriminglet, som blev dagens sista programpunkt. Underhållningen på minglet bestod av en robotduell - som vanns av SSU.

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...