Observationen som LO gör är irrelevant

Läser att LO undersökt sambandet mellan andelen enkla jobb och den genomsnittliga utbildningsnivån i olika länder och de konstaterar:

"Det finns inget eftersträvansvärt med att öka andelen jobb som är 'enkla'. I morgon, söndag, publicerar LO en rapport som visar att länder där befolkningen har dåliga grundläggande kunskaper och färdigheter tenderar att präglas av lägre sysselsättning och fler 'enkla jobb'."

Rapportförfattarna Linda Grape, Torbjörn Hållö och Ola Pettersson har med andra ord observerat en korrelation och tolkat den som en kausalitet: Med fler enkla jobb blir utbildningnivån lägre i genomsnitt, därför ska vi inte ha fler enkla jobb.

Jo, det är kanske en rimlig slutsats - om det råder full sysselsättning och varje nytt enkelt jobb innebär att det försvinner ett kvalificerat. Då - men bara då - bör vi se till att antalet enkla jobb är så lågt som möjligt. Och helst bör vi alla vara professorer.

Fast så ser det inte ut. Det finns både enkla jobb och kvalificerade jobb, men summan av dessa är inte konstant. Vi har även arbetslösa - glömmer LO en så viktig detalj?

Är det exempelvis nödvändigt att skapa fler enkla jobb om andelen outbildade ökar i befolkningen? För låt oss säga att en miljon lågutbildade indier flyttar till Sverige i morgon: Får vi i så fall lägre arbetslöshet om vi då har hundratusen lediga enkla jobb tillgängliga (scenario B) jämfört med om vi bara har hundratusen lediga jobb som kärnfysiker lediga (scenario A)?

Jag tror de flesta förstår att indierna inte kan ta jobben som kärnfysiker - de har helt enkelt inte utbildning för att vara kärnfysiker. Däremot kan de säkert ta de hundratusen enkla jobben. 

Scenario A, att vi skapar hundratusen lediga platser där kravet är att man är doktor i teknisk fysik, skulle därför leda till att arbetslösheten bland de hundratusen indierna blev hundra procent.

Scenario B, att vi skapar hundratusen enkla jobb, skulle däremot leda till att arbetslösheten bland indierna blev noll procent.

Genom att påstå att det inte finns något "... eftersträvansvärt i att öka andelen jobb som är enkla" påstår LO indirekt att det inte är önskvärt att ha en låg arbetslöshet. LO vill nämligen att vi skapar hundratusen jobb som man måste vara doktor i teoretisk fysik för att söka. Detta är deras lösning för att hantera arbetslösheten.

Ok, nu är jag kanske elak tycker ni. Riktigt så dumma kan artikelförfattarna inte vara. Det de egentligen menar är att man först ska utbilda indierna till kärnfysiker, så att de sedan kan söka de hundratusen lediga platserna.

Och det kan man kanske göra. Men först ska de lära sig svenska och sedan ska de läsa in gymnasiebehörighet och därefter ska de blir civilingenjörer och sedan ska de doktorera - för att till sist kvalificera sig för de hundratusen lediga jobben. Det kostar tid och pengar - både för indierna och för det svenska samhället i stort. Och det är inte säkert att alla ens kan bli doktorer i fysik - många har säkert dyslexi och andra problem som kan påverka förmågan att lära. Dessutom är en del nog drygt 50 när de kommer hit och kommer att vara pensionerade innan de är färdiga med forskarutbildningen.

Nej, om antalet vuxna lågutbildade av något skäl ökar kraftigt i ett samhälle är det varken praktiskt möjligt eller samhällsekonomiskt effektivt att bibehålla andelen högutbildade på samma nivå som tidigare. Man måste öka andelen enkla jobb för att möta en förändring i befolkningen.

Möjligen skulle författarna inte invända mot min slutsats. För de skriver lite senare i artikeln:

"Vår uppfattning är att modellen är värd att kämpa för. Men då krävs en strategi för att höja arbetskraftens färdigheter. Vi ser två centrala utmaningar för att bryta den negativa kunskapsutvecklingen:

• Lyfta den svenska skolans resultat.

• Etablera ett långsiktigt hållbart flyktingmottagande."

Etablera ett långsiktigt hållbart flyktingmottagande? Menar dom möjligen samma sak som Sverigedemokraterna - alltså "minska volymerna"? Fast, nej, så krassa kan dom väl inte vara. Dom kan väl inte mena att vi bör strypa invandringen för att den genomsnittliga utbildningnivån inte ska sjunka? Eller kan dom det? Bättre skola och minskad invandring - är det LOs recept för att "... bryta den negativa kunskapsutvecklingen"?

Nåväl, vi ska inte grotta ner oss i dessa formuleringar längre än nödvändigt. För även om man bortser från svårigheten att hålla uppe den genomsnittliga utbildningnivån i tider av stor immigration har LO fel. Det finns ett stort utanförskap - även bland etniska svenskar. Det finns massor av människor som går arbetslösa, men som skulle kunna ta ett enkelt jobb om det fanns tillgängligt.

Rätt placerade skulle enkla jobb därför kunna bidra till att några av de 800 000 människorna i utanförskap fick möjlighet att bidra till samhällets välfärd. Påståendet att det inte skulle finnas något eftersträvansvärt i att öka antalet enkla jobb förutsätter därför att man tycker det är bättre att dessa människor lever på bidrag än på lönen från ett riktigt - om än enkelt - arbete.

Att det sedan är bra för ett samhälle att så många jobb som möjligt är kvalificerade och att så stor del av befolkningen som möjligt är högutbildad är en annan sak. Men det finns avtagande marginalavkastning av utbildning. Vid någon punkt - långt före 65-årsdagen - är det samhällsekonomiskt effektivt att vi börjar arbeta. Den här punkten varierar från person till person - och vi bör inte förneka att det för vissa kan te sig bättre att börja arbeta tidigt.

För de som går ut i arbetslivet tidigt, eller saknar kunskaperna för att ta ett mer kvalificerat jobb, är det bättre att det finns enkla jobb än att det inte finns några. LO:s korståg mot de enkla jobben är därför kontraproduktivt. När LO påstår att det inte finns något värde i att skapa enkla jobb har man förväxlat korrelation med kausalitet. Att det går bra för länder som har få enkla jobb innebär inte att det går bra för länder som med en missriktad politik försöker utrota alla sina enkla jobb.

Kommentarer till detta inlägg