Fokusera på sakfrågan

Nu har regeringen lagt fram ett förslag om allmän mönstring. Och det talas om att återinföra värnplikten.

Jag har svårt att förstå mig på politiker som tycker det är viktigare med symboler än med konkreta åtgärder. Vi har 40 bataljoner i Hemvärnet som med lite hjälp från staten skulle kunna bli fullt bemannade. Börja där i stället för att yra om allmän värnplikt.

Det behövs också utrustning för dessa bataljoner. Tyngre vapen, fler övningar och större mångfald.

Det finns så mycket regeringen skulle kunna göra *innan* man börjar tala om värnplikt. Att hålla på med symbolpolitik är slöseri med tid.

Jo, åsså en annan sak - om man nu vill stärka försvaret måste det avsättas pengar. Det kommer regeringen inte undan.

Men spara på symbolpolitiken. Det imponerar ändå inte på någon. Frivillighet räcker långt. Och om inte skolan lyckas uppfostra ungdomarna till hedervärda medborgare - tro inte att någon annan kan göra det. Försvaret är ingen isolerad del av samhället där man kan släppa in yngre vuxna för att de ska lära sig veta hut - det har försvarsmakten inte tid med.

Det försvaret behöver är välmotiverade och engagerade människor som vill göra en insats trots usel ersättning. Disciplineringen får någon annan ta hand om - här handlar det om att lära ut kunskaper som är nödvändiga att ha om landet utsätts för yttre eller möjligen inre hot.

Kommentarer till detta inlägg