Enda rimliga är att avskaffa skatten på solel

Magdalena Andersson backar nu i frågan om beskattning av solenergi och kan tänka sig att sänka skatten. Det enda rimliga är dock att regeringen tar initiativ till att helt avskaffa skatten - som man införde på felaktiga grunder.

Det får räcka med att EU håller olönsamma tillverkare av solpaneler under armarna. Antidumpingåtgärderna som EU infört mot Kina är även de tillkomna på felaktiga grunder.

Ofta beräknas "normalt värde" på basis av priser på marknader med betydligt högre konstnadsläge än den kinesiska. Kina kan leverera billiga solpaneler därför att man producerar dessa till lägre kostnad än EU-länderna. Är detta så svårt att fatta? Det är inte frågan om dumping, utan om högre effektivitet och lägre konstnader för produktion i Kina.

Men med en lägre skatt på solel kan detta otyg i någon utsträckning kompenseras. Regeringen bör göra det rätta och avskaffa solskatten. Solenergi är framtidens energikälla.

Kommentarer till detta inlägg