Flykt är värre än skatteflykt

Medan regerinen ägnar sig åt att justera momsen på cykereparationer finns det en verklig värld där ute. Krister Andersson skriver om förhållandet mellan begreppen "flykt" och "skatteflykt". Skatteflykt kan bestå i att ett bolag som har verksamhet i Sverige försöker undkomma en del av sin skatt genom att flytta skattebasen till ett bolag i något annat land. Detta försöker regeringen nu sätta stopp för.

Det regeringen däremot inte kan förhindra är att ett företag verkligen flyttar sin verksamhet till ett annat land. Och ju större skillnaden blir mellan skatten i Sverige och skatten i andra länder - desto större risk att företagen flyttar. Andersson nämner exemplet Irland med 12,5 procents bolagsskatt och 40 procents marginalskatt. I Sverige har vi 22 procents bolagsskatt och 60 procents marginalskatt.

Är svaret då att införa en minimiskattenivå i EU? Nja, Storbritannien är på väg ur unionen och kommer framöver att kunna sätta den bolagsskatt som man själva önskar. Vad sägs om noll procent?

Vi befinner oss i ett läge där produktionen automatiseras snabbt. Konkurrensfaktorerna framöver kommer att vara tre:

1) Kompetent personal.

2) Kompetenta organisationer.

3) Konkurrenskraftiga skatter.

Det första är Sverige hyfsat bra på, det andra är vi riktigt bra på. Problemet är den tredje punkten. Kan vi uppfylla alla dessa tre förutsättningar har vi en lysande framtid. Om vi bara uppfyller en eller två kan vi inte utnyttja vår fulla potential.

Kommentarer till detta inlägg