Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Nya tillväxtsiffror visar att den svenska tillväxten är rekordhög - tre procent. I dessa dagar då hela samhällsdebatten kretsar kring invandring får vi konstatera att en del av den tillväxten kan härledas till befolkningsökningen och migrationen. För även om sysselsättningen bland immigranter är något lägre bidrar de efter några år till produktionen. I Stockholm är sysselsättningen bland utrikes födda män högre än sysselsättningen bland män i riket som helhet.

Av detta kan vi dra slutsatsen att migrationen i princip skulla kunna öka sysselsättningen - i alla fall om alla immigranter flyttar till Stockholm. Då har jag ändå inte tagit hänsyn till att de nyanlända oftare än andra befinner sig i arbetsför ålder.

Men den primära förklaringen till att tillväxten är hög lär vara penningpolitiken. I Tyskland, Frankrike och Italien slår konsumenternas förtroende bottenrekord. För Sverige är utvecklingen väl avvägd - kronans växelkurs balanserar ekonomin så att inflationförväntningarna på ett års sikt nu uppgår till 2,1 procent.

Men det finns ett mycket stort orosmoment. Den låga räntan har skapat en övervärderad bostadssektor. Vi kan därför räkna med en kraftig sättning framöver. Hur mycket av BNP som är luft återstår att se. Ser vi historiskt tror jag man kan räkna med att BNP är fem till tio procent högre än om bostadssektorn hade varit i balans.

Kommentarer till detta inläggEftersom jag tycker att demografiska aspekter är alltför frånvarande i diskussionen om eurokrisen tänkte jag tillföra lite fakta. I diagrammet har jag korrigerat beräkningen av de olika euroländernas…

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...