Alternativa sätt att bestraffa olydiga ledamöter

Hanif Bali och Niklas Wykman röstade mot partilinjen i frågan om IS genomfört folkmord i Mellanöstern. Själva omröstningen är i sig absurd - det är som om Riksdagen skulle ha röstat om huruvida Thomas Quick är skyldig till åtta bestialiska mord. Och, tja, med tanke på det svenska rättsväsendets politisering är detta kanske inte så långt från hur det faktiskt gick till.

För sina avsteg från partilinjen måste ledamöterna bestraffas hårt. Detta är helt i linje med rutinerna i riksdagspartierna - det ovanliga är att företeelsen blir medial. Normalt brukar varken partiledningen eller de drabbade tala så mycket om saken. Men i Riksdagshusets källare finns en uppsättning tortyrredskap som skulle göra inkvisitionen avundsjuk ...

Nej, skämt åsido. Det gör det naturligtvis inte. Längst ner i Riksdagshuset finns faktiskt en skjutbana, som används när ledamöterna tar jägarcertifikat på skattebetalarnas bekostnad. Bestraffningen måste alltså genomföras på annat sätt och definitivt inte på skjutbanan - annars skulle man sedan behöva kalla in en ersättare som säkert är ännu konstigare.

Oftast bestraffas ledamöterna genom att man tar ifrån dom viktiga uppdrag. Att bestraffa ledamöter med att frånta dem uppdrag fungerar dock bara på duktiga ledamöter, som kommer i fråga för uppdrag - som att vara ledamöter av arbetsmarknadsutskottet. Men hur kan ett parti bestraffa dom andra - som inte vill ha några uppdrag, utan bara sitta av sin tid?

En tanke vore att förbjuda dem att använda Riksdagens fluffiga vita handdukar vid besök i riksdagsbastun. Man skulle också kunna förbjuda dem att dricka vin vid riksdagsgruppens årliga sommaravslutning - det skulle svida rejält. Eller utse dem till ledamöter i riksdagens restaurangråd - ett uppdrag som till sin meningslöshet endast överträffas av Kung Sisyfos anläggningsarbeten i Tartarus.

Kort sagt - möjligheterna att bestraffa olydiga riksdagsledamöter som Hanif Bali och Niklas Wykman är långt ifrån uttömda. Så det är bäst att dom håller sig i skinnet fortsättningsvis.

Kommentarer till detta inlägg