Släpp uppsatserna fria, det är vår

Carlos Moedas som är EU:s forskningschef har inom ramen för konkurrenskommittén presenterat ett förslag som kommer att befria alla vetenskapliga uppsatser som publiceras i Europa från de stora tidskriftsförlagen. Det skulle i så fall vara en av de viktigaste reformerna på länge för att sprida forskning till länder där forskarna inte har råd att köpa svindyra vetenskapliga tidsskrifter.

Inom tidningsbranschen är den här processen i det närmaste fullbordad, men i den vetenskapliga världen har det gått långsammare. Dagens system tillåter förlag att parasitera på enskilda forskare och på offentliga och privata forskningsfonder på ett sätt som borde vara oacceptabelt. Men nu verkar det som om EU börjar röra på sig - vilket måste betraktas som väldigt positivt.

Förslaget skulle innebära att alla vetenskapliga uppsatser som produceras med privata och offentliga forskningmedel blir fritt tillgängliga på nätet. Inte mindre än en revolution för forskningsvärlden och med en enorm samhällsekonomisk uppsida - om förslaget nu hinner bli verklighet redan till 2020.

För tanken är inte i första hand att målet uppnås genom lagstiftning, utan genom att samtliga 28 länder kommer överens om en modell för publicering. Och därför måste vi konstatera att det ter sig lite märkligt att frågan om öppen tillgång alls inte diskuteras på svenska universitet. Är det potentiellt största forskningsreformen genom tiderna inte något som intresserar svenska forskningsinstitutioner? Och vad gör högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson i frågan?

Kommentarer till detta inlägg