Brexit och den institutionella konkurrensen

Läser i ETUC:s handlingsprogram att bolagsskatten i EU bör harmoniseras till en miniminivå av 25 procent. Sannolikheten för att detta skulle ha blivit EU-politik är måhända inte stor, men samtidigt vet vi inte vad som skulle ha hänt på sikt. Droppen urholkar stenen, som det heter.

Vilket osökt för oss in på frågan om institutionell konkurrens. Efter ett brittiskt utträde ur EU är det ytterst osannolikt att unionen kommer att bestämma en miniminivå på 25 procent. Skälet är att många företag omedelbart skulle flytta till Storbritannien. Theresa May skulle också kunna förstärka effekten genom att sänka den brittiska bolagsskatten till tio procent eller ännu mindre.

Är det bra eller dåligt att EU inte kan införa en minimiskattenivå på detta område? Jag skulle påstå att det är rätt bra. För även om de omedelbara effekterna av en hög skatt kanske inte är lika drastiska med Storbritannien i EU skulle en hög bolagsskatt på sikt dränera unionen på kompetens och företagande.

Det är få som talar om de positiva effekterna av Brexit. Vi som är kvar i EU kommer givetvis att ha svårt att matcha Storbritanniens bolagsskatt på sikt - om EU nu slutligen inför något slags miniminivå. Denna minsta nivå kommer dock i så fall att ligga närmare fem procent än tjugofem.

Även på andra områden kan det finnas fördelar - planer på begränsningar av den institutionella konkurrensen i EU som inte blir av. ETUS:s program är en provkarta på sådant som skulle kunna hända i EU, men som kanske inte gör det om det råder stark institutionell konkurrens.

  • Fundamental social rights must have precedence over economic freedoms.
  • We demand an end to social dumping and deregulation.
  • Taxation should be coordinated within the EU to end the current race to the bottom. The EU should also agree on a mandatory common consolidated corporate tax base, with the introduction of a minimum rate of at least 25%.
  • The ETUC demands a critical in-depth assessment of previous liberalisations and privatisations with the participation of all major stakeholders and maintains its demand for a moratorium on liberalisations.
  • Fair wages are the best way to combat inequalities and ensure fair distribution. In-work poverty should be fought by increasing minimum wages and strictly adhering to the principle of equal pay for equal work in the same place. Discriminatory sub-minimum wages for young people under a certain age threshold should be prohibited.
  • The ETUC is committed to promoting wage and wage share increases in Europe, and to triggering a recovery in workers’ purchasing power, through a stronger common trade union wage policy and enhanced coordination of and support for collective bargaining.

Det är bara en provkarta på vad harmonisering kan innebära. Å andra sidan - nu när Storbritannien går ur unionen kommer krafterna som vill driva igenom dessa punkter att få större politisk möjlighet att göra det. Så hur ska vi se på saken? Socialismen blir starkare, men socialisternas möjligheter att driva igenom sin politik minskar.

Summan av denna ekvation tror jag blir att ett EU som fortsätter i centralistisk riktning mycket väl kan förlora ytterligare en eller flera medlemsstater. Om EU skjuter sig i foten genom att ändå införa minimiskattenivåer eller andra regleringar kommer gräset att vara grönare på rugbyplanerna i England. Det är också en form av institutionell konkurrens - att länder röstar med fötterna.

Kommentarer till detta inlägg