Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Arbetskraftsdeltagandet i USA är nu det lägsta sedan 1975. Det är ett episkt misslyckande för amerikansk näringspolitik. Den negativa utvecklingen beror på att allt färre i de mest produktiva åldrarna (25-54) arbetar.

Enligt Federal Reserve i Atlanta beror det på att många inte vill arbeta. Och då kommer vi osökt till frågan - varför vill de inte arbeta?

Jo, förklaringen är att USA har blivit en välfärdsstat. Och till skillnad från Sverige en mycket ineffektiv sådan. De behovsprövade systemen låser in stora delar av befolkningen i bidrag. För att det ska löna sig att arbeta måste man komma över en viss inkomstnivå. Och allt fler når inte över denna nivå.

Min förklaring till misslyckandet är att politiken i USA inte är genomtänkt. I Sverige föregås varje beslut om förändringar av socialförsäkringar och försörjningsstöd av en analys av effekterna på arbetsutbudet. I USA finns inte den dialogen mellan den lokala sektorn och den nationella - politiken styrs i mycket större utsträckning av särintressen och det slutliga resultatet är mer slumpmässigt.

USA har till exempel behovsprövade förmåner i sjukvården, vilket skapar extra marginaleffekter som inte förekommer i Sverige. Det blir en bestraffning för människor som arbetar jämfört med om man inte har en arbetsinkomst.

Upp till en inkomst på 25 000 dollar är de reella marginaleffekterna 80 procent. En ensamstående mamma med ett barn får behålla 20 cent på varje intjänad dollar. Och då är det inte så konstigt om arbetskraftsdeltagandet sjunker. Till detta kommer att allt fler befinner sig i andra system - till exempel sjukersättning. Andelen förtidspensionerade i USA passerar nästa år andelen förtidspensionerade i Sverige.

Till detta kommer sjunkande födelsetal. Det är den utrikes födda populationen som håller fertiliteten uppe. Och befolkningsökning är på kort sikt den drivande tillväxtfaktorn i utvecklade länder, inte produktivitetsförbättringar.

Enda orsaken till att USA fortfarande har goda tillväxtsiffror är migrationen från Mexiko och det därmed ökande arbetskraftsutbudet. Men denna vill den ledande republikanska presidentkandidaten Donald Trump sätta stopp för. Om han lyckas lär det sätta stopp för USA som tillväxtmotor för gott - då finns bara en förstenad arbetsmarknad och en felkonstruerad välfärdsstat kvar.

Kommentarer till detta inlägg

Som moderat ser jag med stigande oro på partiets utveckling i vissa frågor. Visst, jag är för skärpta straff på många områden. När det handlar om brott som begås mot medmänniskor. I många fall är str…

Kommentarer till detta inlägg


Det är möjligen sant att Motorola inte har producerat en enda nytänkande mobiltelefon detta årtusende. Fast det gäller ju alla andra tillverkare också. Den senaste innovativa mobiltelefonen, förutom …

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...