Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Den kinesiska ledningen har precis bevisat att den är livsfarlig. I stället för att ta lärdom av det senaste årets börsbubbla försöker den hitta syndabockar bland journalister. Det här är en signal till utländska investerare att dra sig ur marknaden i tid. Ingen vet vad som nu kan komma. Ett nytt Venezuela i kolossalformat? Insikten om att det faktiskt går att förstöra ett lands ekonomi genom politiska beslut borde väcka oro eller panik på världens aktiebörser. Själv tycker jag det är oväntat lugnt med tanke på vad som skulle kunna hända.

Kommunistpartiet borde ha vidtagit ett antal åtgärder i syfte att lugna marknaden. För det första erkänna att börskurserna är övervärderade. För det andra peka ut ett intervall inom vilket kurserna sannolikt kommer att stabilisera sig. För det tredje, klarlägga att staten inte kan hålla aktiemarknaden under armarna. För det fjärde, att låta renminbin flyta.

Det är så mycket fel i hanteringen av ekonomin att man inte vet riktigt var man ska börja. Tankarna går till Kuomintang-regimens hantering av ekonomin mot slutet av 1940-talet. Det verkar som om kommunisterna lärt sig föga av sina företrädare, som i stor utsträckning föll på eget grepp och på sin egen dysfunktionella penningpolitik.

Kommentarer till detta inlägg


Eftersom jag tycker att demografiska aspekter är alltför frånvarande i diskussionen om eurokrisen tänkte jag tillföra lite fakta. I diagrammet har jag korrigerat beräkningen av de olika euroländernas…

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...