Strategisk anbudsgivning och strumpor för 5000 kronor

Tar med stort intresse del av nyheten om att Stockholms läns landsting tycks ha utsatts för strategisk anbudsgivning. På något märkligt sätt har en upphandling som på papperet skulle sänka kostnaderna med 80 procent i stället höjt kostnaderna med minst 300 procent.

Jag är inte förvånad. Nästan lite tacksam för att företaget Onemed Sverige AB väljer att tänja på gränserna på detta sätt. Det sätter fokus på ett av de absolut största problemen för svenskt näringsliv - nämligen offentlig upphandling.

Att det är Stockholms läns landsting är bara en slump. Det kunde ha varit vilken kommun eller landsting eller statlig myndighet som helst. Jag skulle tro att de ekonomiska förlusterna till följd av strategisk anbudsgivning uppgår till minst tvåsiffriga miljardbelopp. Exakta siffror är det ännu omöjligt att ta fram.

Offentlig upphandling är en fråga om 800 miljarder och ingen vet om upphandlingen leder till lägre kostnader. Att det är förmånligare att handla upp än att tillverka prylarna i egen regi är en sak. Men vi har inte en aning om huruvida en enskild upphandling sänker kostnaderna, då det inte sker någon egentlig uppföljning av upphandlingarna.

I somras presenterade jag och Emilie Videnord under Almedalsveckan en översikt av problemen med offentlig upphandling i Sverige. Ni kan se seminariet här. Vi samtalade om problemen på den svenska offentliga marknaden, bland annat förekomsten av strategiska anbud. Men vi tog också upp det faktum att upphandlingen centraliseras i snabb takt.

Jag vet inte om strumpproblemet har med centraliseringen att göra, men jag skulle inte bli förvånad om det är så. Tanken att ett enda företag ska leverera alla förbrukningartiklar till ett landsting ter sig absurd. Konsekvensen av ett så omfattande ramavtal blir bara att en leverantör får monopol på leveranserna. Och när anbudet som sedan lades var orealistiskt lågt borde varningsklockor ha klämtat med full volym.

Tyvärr är Onemed Sverige AB bara kanariefågeln i kolgruvan. Skattebetalarna bör tacka företaget för att det tagit strategisk anbudsgivning till så extrema nivåer. Därmed kan vi i bästa fall få en diskussion om huruvida vi bör fortsätta på den väg som vi slagit in på. För som EU-kommissionen noterat i en konsultrapport är Sverige ett av de länder som centraliserat de offentliga upphandlingarna mest i EU.

Centrala avtal är bekvämt för upphandlarna, men ack så förrädiskt. Risken är stor att vi som land förlorar mångmiljardbelopp på grund av strategiska anbud och bristande konkurrens. 

Kommentarer till detta inlägg