Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Reuters avslöjar att EU försökte stoppa en rapport från Internationella valutafonden om Greklands skuldsituation. Enligt rapporten är situationen ohållbar. Landet skulle behöva minst 50 miljarder euro i stöd de närmaste tre åren för att kunna stanna i euron.

Detta är också ett pris för att behålla Grekland i euron som EU inte vill betala. I stället är man beredda att riskera inbördeskrig: Euron är viktigare än freden. Det är sannerligen ingen fredsvaluta, utan en valuta som kan komma att orsaka inre oroligheter och i värsta fall inbördeskrig. Oberoende greker, det mindre och delvis Putinvänliga regeringspartiet, har redan öppnat för att använda militären för att skapa ordning i landet.

Frågan är hur långt EU kommer låta det gå? Man hade tillfälligt kunnat stoppa utträdet genom att gå Syriza till mötes i förhandlingarna. Nu blev det inte så - sannolikt därför att EU har interna konflikter. I Finland och Tyskland höjs kritiska röster mot greklandsstödet. Men konstigt nog verkar varken tyskarna eller finländarna beredda att ta konsekvenserna av att förhandlingarna bryter samman - konsekvensen är att Grekland lämnar den gemensamma valutan.

Båda sidor vill äta kakan och samtidigt ha den kvar. Grekerna vill ha kvar euron, men vill inte ta konsekvenserna av den finansiella tvångströjan. EU vill inte ge Grekland de pengar som landet behöver för att stanna kvar i euron, men vill heller inte Grekland ska lämna.

Priset för att behålla Grekland i euron stiger för varje dag. Situationen liknar den som rådde i Sverige 1992 - och vi orkade bara hålla ut i en månad. Grekerna är redan hårt prövade och kommer inte att acceptera mycket mer av nedskärningar. Nu är det upp till EU att sätta ner foten. Inne eller ute? Det är Angela Merkel som måste fatta beslutet - grekerna själva kan och kommer inte att göra det förrän det är för sent.

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...