Email får bara skickas dagtid

Den franska socialistregeringen har bestämt att arbetsgivare endast får skicka email under arbetstid. I Storbritannien hånas lagen - men vi ska inte utesluta att emailförbud blir obligatoriskt i EU. "Emaildirektivet" kan bli verklighet redan inom några år.

Att diskussionen ens kan förekomma visar hur otidsenlig arbetsmarknadslagstiftningen håller på att bli. Att tala om arbetstid i dag är fullständigt meninglöst och är det något som borde förbjudas är det begreppet "arbetstid".

Ersätt arbetstid med begreppet "prestation". Låt lönen vara en funktion av utvärderingsbara mål - där arbetstid bara är ett av dessa mål.

Detta skulle även göra begreppet "avtalsrörelse" meningslöst, vilket vore bra. Tanken att man kan klumpa ihop olika arbetstagares prestationer och mäta dessa med något slags enhetligt mått är absurt. 

Vän av ordning frågar säkert - "hur förhindrar man arbetsgivare att exploatera anställda?" Svaret på den frågan är detsamma som svaret på frågan "hur förhindrar man företag att sälja undermåliga produkter till konsumenter?"

Det gör man genom att låta de anställda välja arbetsgivare på samma sätt som konsumenter väljer tvättmaskiner. Företag med gott rykte blir valda, företag med dåligt rykte blir bortsorterade.

Hm, men förutsätter inte det att löntagarna kan välja arbetsgivare? I dag verkar det som om arbetsgivarna kan välja anställda.

Och så är det givetvis. En fungerande konkurrens förutsätter att arbetstagarna kan säga nej till arbetsgivarna. Och för att det ska vara möjligt att säga nej behöver det finnas ett grundskydd som inte är avhängigt av medlemskap i någon organisation eller att man beter sig på ett visst sätt. Allt hänger ihop.

Men det kommer att dröja ganska länge innan våra folkvalda inser att välfärdsstaten och arbetsmarknadspolitiken måste stöpas om helt. I stället kommer vi att få se fler förbud av denna typ. 

Kommentarer till detta inlägg