Två lediga platser i Miljöpartiet - en kandidat

Det blir bara värre för Miljöpartiet. Valberedningen vill ersätta Åsa Romson och Gustav Fridolin, men har bara en kandidat som vill ersätta språkrören. Förmodligen är den kandidaten Isabella Lövin.

Partiet befinner sig i ett Moment 22. Inget av språkrören åtnjuter förtroende från valberedningen, men så länge Gustav Fridolin inte avgår frivilligt finns det ändå ingen manlig språkrörskandidat.

Vägen ut ur detta dilemma skulle kunna vara att Isabella Lövin definierar sig som icke-kvinna - en hen. Hon skulle då kunna vara kvinnligt och manligt språkrör samtidigt. 

Kön är i vilket fall som helst en social konstruktion som saknar relevans i politiken. De flesta andra svenska partier har redan insett detta och försöker se till andra frågor än partiledarens kön när de väljer partiledare. Utom då Folkpartiet - som gått motsatt väg och gjort könet till partisymbol.

Kommentarer till detta inlägg