Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

När Grekland kommer ut på andra sidan och om landet lämnar euron - vilken penningpolitisk regim skulle då passa bäst för landet? Jag tror att en möjlighet vore ett nytt slags banksystem som saknar de destabiliserande mekanismer som präglar dagens bankväsende.

Tidigare försök att skapa stabilitet, som guldmyntfot och sedelfonder, har visat sig vara luftslott. Men kryptovalutorna har flera egenskaper som gör dessa lämpade som betalningsmedel i ett land som Grekland. Det är ännu inte någon som har lyckats lura systemet och mycket talar för att detta inte heller kommer att ske.

Varför inte sikta på att avveckla bankerna helt? Med Bitcoin behövs inte några mellanhänder. Man kan förstås tänka sig något slags privata depositionsbevis som ges ut av ett välrenommerat företag som exempelvis Apple eller Google och kan användas för att genomföra kontanttransaktioner. Men detta blir i så fall en tjänst som mer liknar presentkort - inte som i dag basen i penningväsendet.

I övrigt kan löner och transaktioner mellan företag skötas via Bitcoinöverföringar. Många greker har redan valt att föra över sina besparingar till Bitcoin då detta är ett av de mer säkra och flexibla betalningsmedlen - givet den prekära situation som grekerna nu befinner sig i.

Naturligtvis skulle man ha förberett övergången betydligt tidigare, men en spontan privatisering av valutan skulle kunna bli följden av en långvarig kreditåtstramning. Sannolikt kommer staten snart att ta över bankerna och det är inte säkert att det bästa alternativet är att öppna dessa igen. En modern ekonomi behöver vare sig euro eller drachmer - den behöver bara ett betalningmedel som är enkelt och säkert att använda och som accepteras av all parter.

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...