Carol Highsmith stämmer Getty Images på tio miljarder kronor

Läser att fotografen Carol Highsmith stämmer bildbanken Getty Images på en miljard dollar. Getty har varit oförsiktiga nog att ta betalt för hennes bilder - som hon tidigare donerat till Library of Congress för fri användning. Hon upptäckte missbruket när Getty krävde henne på pengar för en bild på hennes webbsida - en bild som hon själv tagit och gjort tillgänglig gratis.

Upphovsrätten är stadd i snabb förändring. Hur rimligt är det till exempel att någon som avbildar ett konstverk på allmän plats ska tvingas betala konstnären - trots att konstverket redan är betalt av offentliga medel? Borde inte offentliga myndigheter som ställer ut konst på gator och torg ställa som villkor att folk får fotografera platsen där de står? Annars förbjuder man i praktiken fotografering genom att ställa ut ett konstverk, och detta kan inte vara syftet.

Precis som när det gäller musik och filmer står kampen mellan storföretag, upphovsrättsorganisationer och enskilda. De stora elefanterna kör alltför ofta över enskilda och tar sig friheter som vanliga bloggare som jag själv aldrig skulle kunna göra.

Vi kommer småningom att behöva göra en större översyn av upphovsrättslagstiftningen. Det finns redan alltför många exempel på asymmetriska förhållanden mellan aktörerna på marknaden. Och precis som när det gäller forskning tror jag att det offentliga måste sätta ner foten till förmån för en upphovsrätt som uppmuntrar spridning, kopiering och utveckling i större utsträckning än dagens.

Kommentarer till detta inlägg