Migrationsverket välkomnas till framtidens arbetsmarknad

En rapport från Migrationsverket pekar ut nittiotalister som bortskämda och curlade. Många vägrar att genomföra utredningar som leder till att personer avvisas - detta trots att det redan vid anställningintervjun påpekas att man som anställd kommer att tvingas fatta svåra beslut.

Hm, jo. Migrationsverket välkomnas till framtidens arbetsmarknad. Tiden när ett anställningskontrakt var så attraktivt att man kunde förmå anställda att bortse från personliga etiska och moraliska principer är över.

Givetvis gäller detta inte bara offentliga arbetsgivare, utan även privata. Om arbete inte längre är meningen med livet för de anställda krävs andra metoder än direkt ordergivning. Rejält höjda löner kan vara en utväg för att tvinga anställda att genomföra obehagliga beslut. Men den vägen är utesluten för juniora handläggare på en statlig myndighet.

En annan möjlighet är att myndigheten bara anställer Sverigedemokrater. Detta faller dock på att så få SD-väljare har socionomutbildning.

Själv ser jag det som i huvudsak positivt att det är svårt för företag eller offentliga myndigheter att avvika alltför mycket från den moral som omfattas av befolkningen i allmänhet. Det gör att vi i förlängningen får mer moraliska företag och myndigheter. Till och med i det svenska försvaret har begreppet värdegrund numera en framträdande plats.

Att så är fallet har ökat attraktiviteten för Försvarsmakten som arbetsgivare - speciellt bland kvinnor. För vem vill arbeta i en sexistisk miljö där kränkningar är vardagsmat?

Migrationsverket får helt enkelt anpassa sig till nittiotalisterna i stället för att försöka anpassa nittiotalisterna till myndigheten. Ju snabbare detta sker, desto lättare kommer myndigheten få att nå en acceptabel produktivitet. 

Kommentarer till detta inlägg