Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Markits PMI-index är en så kallad tidig indikator, en signal som visar vart ett lands ekonomi är på väg. Indexet bygger på undersökningar bland inköpschefer i olika länder. Av detta skäl kan det vara intressant att studera PMI i Grekland för att bilda sig en uppfattning om vart landet är på väg. Om indexet är över 50 signalerar detta ekonomisk uppgång, men om det understiger 50 visar det att ekonomin är på väg nedåt.

Och som av en händelse presenteras detta index i dag - inte bara för Grekland, utan även för en rad andra länder. Och det är dåliga nyheter för Kina, där indexet sjunker till 47,8. Landets har drabbats av den värsta börskraschen sedan 2008.

Bättre går det för Europa som uppnår 52,4. Och det är väl normalt mellan dessa värden som indexet brukar röra sig - 50 plus minus fem procentenheter.

Sedan har vi Grekland, där indexet - trots all turbulens - tidigare aldrig understigit 37. Detta var också tidigare världsrekord i lågt PMI. Men Grekland förbättrar nu sitt tidigare bottenrekord med en notering på - håll i er nu - 30,2. Om inte IMF:s vägran att delta i det nya räddningpaktetet för Grekland var problem nog - här kommer sista spiken i kistan för EMU.

Kommentarer till detta inläggEftersom jag tycker att demografiska aspekter är alltför frånvarande i diskussionen om eurokrisen tänkte jag tillföra lite fakta. I diagrammet har jag korrigerat beräkningen av de olika euroländernas…

Kommentarer till detta inlägg
Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...