Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Turkiet och Saudiarabien verkar planera en markoffensiv i Syrien. Men mot vad? De säger själva att det är mot Daesh - men kan det verkligen stämma? Mer troligt är att offensiven riktar sig mot YPG - den kurdiska gerillan som behärskar stora delar av nordöstra Syrien.

Det är precis som med Rysslands insatser mot Daesh. Ryssarna har bekämpat allt utom Daesh - primärt har attackerna riktat sig mot rebellgrupperna som hotar Assad och den syriska regimen. Flera av dessa understödda av Turkiet och Saudiarabien

Nyheter om att aktörer ska bekämpa rörelser som dom inte har speciellt mycket att tjäna på att bekämpa bör tas med en nypa salt. Varför just nu? Varför väntade man tills Aleppo nästan fallit? Jo, sannolikt för att hindra iranstödda kurder (Patriotiska unionen i Kurdistan - PUK) att flytta fram sina positioner och för att försvara sina egna kurder (Kurdistans demokratiska parti - KDP).

Det är nämligen de iraninfluerade kurderna som vunnit störst framgångar - och Saudiarabien liksom Turkiet fruktar förstås att Iran ska utöka sitt inflytande i västra Syrien och att KDP helt ska slås ut. Tillsammans med Saudiarabien har Turkiet under första halvåret 2015 trappat upp sitt militära och ekonomiska stöd till syriska rebellgrupper – som al-Qaidatrogna Nusrafronten – för att både försvaga Assadregimen och trycka tillbaka kurdiska YPG-milisen.

Alltihop faller på plats om man ser till de befintliga geopolitiska motsättningarna i regionen. Alla säger sig vilja bekämpa Daesh, men ingen har som huvudsyfte att göra det. Om alla som sagt sig bekämpa Daesh verkligen gjort det skulle rörelsen varit utplånad för längesedan.

USA vet väl inte riktigt vad dom ska göra. Man vill ha goda relationer med Turkiet, Iran, Saudiarabien och Irak. Fast det är inte så lätt när det ser ut som det gör.

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...