Margot Wallström vill komma åt dem som förtalar EU

Läser att Margot Wallström vill förklara EU-motståndet med okunskap. "De mest fruktansvärda lögner om EU har fått stå oemotsagda", menar hon. 

Säkert skulle många i Bryssel välkomna en lag mot förtal av EU. Det är förbjudet att förtala privatpersoner, så varför inte politiska institutioner som EU? I vissa länder kan man bli stämd om man förtalar juridiska personer.

Uttalandet illustrerar den bubbla som brysselfolket lever i. Inte höra, inte tala, inte se unionens tillkortakommanden. 

Men det är rätt mycket som har gått snett. Valutaunionen EMU har lett till haveri för Grekland, Portugal, Spanien och Italien. Irland håller visserligen på att återhämta sig, men de irländska skattebetalarna kommer under lång tid att behöva betala av på de skulder som bankerna drog på sig fram till finanskrisen 2008.

Helt nyligen har EU misslyckats med att hitta plats åt de kanske 30 miljoner flyktingar som söker fristad i EU. Detta trots att halva Europa står inför allvarliga demografiska problem och är i desperat behov av arbetskraft.

Det vore också övermaga att påstå att EU rent generellt löser politiska och ekonomiska samordningsproblem på det mest effektiva sättet.

Men - bortsett från dessa tillkortakommanden - jag är ändå inte för ett svenskt utträde ur EU. Ett brittiskt utträde skulle å andra sidan kunna leda till ett uppvaknande, men det kan precis lika gärna bli tvärtom. Sannolikt vore det inte bra om Storbritannien lämnade.

Det största hotet mot EU är personer som likt Wallström vägrar erkänna att unionen har problem. Bättre då att kavla upp ärmarna och peka ut en ny väg. Kanske ett EU som respekterar subsidiaritetsprincipen - att problem ska lösas på den lägsta effektiva nivån?

Kommentarer till detta inlägg