M gör en omstart

Tar del av Moderaternas budgetförslag och tycker det verkar positivt. Genom att höja matmomsen med en procentenhet signalerar man att partiet inte styrs av viljelösa populister, vilket är viktigt då vissa tvivel om detta uppkommit på senare tid. Åldersbedömningen av ensamkommande direkt vid ankomst är säkert bra - återstår att se hur genomförbart det är. Men försöka duger.

Sänkningen av sjukpenningen efter tre månader är också ett bra förslag, i dag är nivån 75 procent efter ett år. Jag tycker gott att man kan sänka taket till 7,5 basbelopp också, men det verkar M inte ha föreslagit. Jag kan förstå det - Liberalerna brukar motsätta sig sådana förslag.

Budgetförslaget är kortfattat och innehåller några smärre förändringar på strategiska områden. Det viktiga är att valarbetarna kan förstå och kommunicera förändringarna. Partiet lärde sig den läxan 2002, när gräsrötterna togs på sängen av partiledningens radikala skattesänkningsförslag.

Det vi saknar är möjligen en viljeinriktning för beskattningen av företagande och företagarnas kapital. Dagens nivå på kapitalskatter och bolagsskatter kommer att behöva justeras och man behöver skapa utrymme för detta genom att höja matmomsen ytterligare.

Kan dock förstå att M inte tar det steget just nu, då det kan vara svårt att försvara de fördelningspolitiska konsekvenserna. På sikt tror jag dock att man behöver ta en mer principiell diskussion om tillväxtfrågorna - däribland de tillväxthämmande skatterna. Så småningom måste man även ta en diskussion om hela den svenska modellen, anställningsnormen och arbetslinjen som sådan. Den diskussionen kommer dock inte att initieras av partiet som myntade arbetslinjen som begrepp.

Kommentarer till detta inlägg