Det blir "four more years" för Löfven

När jag ser Magdalena Anderssons prognoser för de närmaste årens ekonomiska utveckling inser jag att det inte kommer att bli maktskifte 2018. Den svenska ekonomin är på väg in i en rejäl högkonjunktur. Med detta följer minskande sjukfrånvaro (långtids), stigande sysselsättning och bättre offentliga finanser. Socialdemokraterna kommer att kunna gödsla med reformer under åren fram till valet och oppositionen kan bara se på.

Givetvis är det Alliansens tidigare strukturreformer som bäddat för den ekonomiska uppgången och inte ens en ogynnsam demografisk utveckling kan nu sätta stopp för tillväxten.

Borgerligheten har en gång tidigare tagit över i en sådan ekonomisk situation - det var 2006 då Sverige befann sig i en högkonjunktur som abrupt slutade hösten 2008. Men för att göra om det konststycket krävs en genomtänkt strategi från oppositionen och en självgod regering.

Vi kommer inte att få se någon ny Allians av samma slag som 2006, utan oppositionen lär få bida sin tid till åtminstone 2022. Då kommer läget att vara ansträngt för regeringen på grund av demografiska utmaningar och eventuella problem med integrationen.

Kommentarer till detta inlägg