FMTK är en helt försvarlig satsning

Det svenska försvaret är i dag helt beroende av frivilliga insatser. Mer än häften av försvaret utgörs i dag av Hemvärnets 50 bataljoner. Det är mot den bakgrunden man bör se satsningen på appen FMTK - Försvarsmaktens Träningsklubb. Givetvis är inte syftet att lära svenska folket BRAK, utan att rekrytera personal till olika uppgifter inom försvaret.

Som marknadsföring måste appen betraktas som extremt billig. Tjugofem miljoner är småpengar med tanke på att appen länge låg på förstaplatsen i Appstore. Att försvaret använder en liten del av sin budget för rekrytering är knappast något problem - det vore snarare slöseri att inte göra det.

Då är det ett större problem att vissa myndigheter använder PR-konsulter för att ta sig ur problem som man själva skapat - ofta genom att inte följa det offentliga regelverket. I stället för att svara på frågor från Janne Josefsson försöker man slingra sig ur problemen. Vem tjänar på att inkompetenta generaldirektörer får hjälp med bortförklaringar? Ja, inte är det skattebetalarna i alla fall.

Och alla dessa imagesatsningar. Trots miljoner i konsultarvoden hamnar myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i regel på botten i popularitetsmätningarna. Medan de myndigheter som inte använder PR-konsulter - utan bara gör sitt jobb - toppar listorna.

Säkert är ingen myndighet fri från skuld. Men börja gärna med att hosta upp kamelerna i stället för att sila myggen. Om FMTK ger försvarsmakten 250 frivilliga har satsningen betalt sig. Och det tror jag att den gör - med marginal.

BRAK står förresten för Ben Rygg Axlar Knän.

Kommentarer till detta inlägg