Stockholms Handelskammare satsar på elcyklar

Var i dag på ett lite annorlunda seminarium. Det var Stockholms Handelskammare som anordnade lunchseminarium om hur man kan förbättra förutsättningarna för stockholmare att pendla till arbetet med elcykel. Bland annat presenterade man en karta som visar hur mycket längre man kan pendla jämfört med om man använder en vanlig cykel - givet att man håller sig inom en restid på 30 minuter.

Det är värt att notera att man ofta jämför den effektiva tiden med elcykel med restiden i kollektivtrafiken. Därför bör det noteras att de flesta även har en bit till hållplatsen, både hemma och vid arbetsplatsen. Så lägg gärna på en kvart på restiden i kollektivtrafiken, samt väntan på nästa färdmedel, så inser ni att elcykel är ett effektivt transportmedel så långt som två mil från arbetsplatsen.

Jobbar man i centrum täcker denna radie såväl Stockholms kommun som de närmaste kommunerna. Det kommer däremot sannolikt aldrig vara ett alternativ att cykla från Knivsta eller Fittja. Men potentiellt skulle säkert hälften av alla som jobbar i City kunna cykla till jobbet och i de flesta fall vara framme tidigare än med kollektivtrafiken.

Hindren som togs upp på seminariet var de vanliga. Smala cykelbanor, närkontakt med trafiken och stöldrisk. Av dessa problem tycker jag det sistnämnda är det allvarligaste - särskilt om man äger en elcykel för 15 000 kronor.

Glädjande nog fick jag höra att Stockholms kommun arbetar för att skapa trygga cykelparkeringar, bland annat  i anslutning till befintliga parkeringshus. Jag tror det finns stor efterfrågan på sådana lösningar - särskilt om man också förbättrar säkerheten i de centrala delarna av Stockholm. I dag avstår jag helst från att cykla på Vasagatan och Sveavägen.

Kommentarer till detta inlägg