politik

Ygeman löper inte linan ut

Bild: 2017-02/imgp0603.jpg

Anders Ygeman pekar på att vi alla har ett ansvar för kriminaliteten. I en intervju i Sydsvenskan säger han:

"Om du klipper håret för femtio kronor eller drar en lina kokain på helgen så blir du en del av den brottsliga verksamheten."

Känner på mig att jag har hört det argumentet förut, men då från ett annan håll. För det är klart att vore skatterna obefintliga, knarket ĺagligt och sexköpen legaliserade skulle brottslingarna inte ha så mycket att göra. Ygeman stannar liksom halvvägs i argumentationen.

Bara att upprätthålla äganderätten kräver vissa polisiära insatser. Att utöver detta beivra moralbrott och brott utan offer kommer att kräva ytterligare polisinsatser.

Så visst finns det ett samband mellan mängden förbud och lagar som vi inför och mängden poliser. Ju fler saker vi förbjuder människor att göra, desto fler poliser kommer det att krävas. Vi har valt att ta ut skatt, eftersom människor inte frivilligt bidrar till den gemensamma sektorn. Ytterst är det polisen som ser till att människor betalar skatt. Vill vi ha en offentlig sektor måste vi ha polis som tvingar människor att betala skatt - det är så systemet fungerar.

Men på marginalen finns det en avvägning. Väldigt höga skatter ger väldigt höga vinster för den som undviker skatten. Väldigt restriktiva lagar mot droger ger en väldigt lukrativ svart marknad för drogerna. Väldigt många brott utan offer ger väldigt många brottslingar som måste hanteras.

Den poliskår som Ygeman för närvarande basar över räcker nätt och jämt till för att hantera brotten med enskilda som offer. För att även hantera brotten med staten som offer och med den allmänna ordningen som offer krävs betydligt fler poliser.

Ygemans svar tycks inte vara fler poliser, utan fler lagar och mer övervakning. Att öka dessa två parametrar kräver dock att man ökar en tredje parameter - rättsväsendets storlek. Ju fler lagar det går att bryta mot och ju fler brott som upptäcks, desto mer får rättsväsendet att göra.

I budgeten finns inga extrapengar avsatta som motsvarar de lagskärpningar som han föreslår. Ygeman löper inte linan ut - staten påverkar efterfrågan på brott, efterfrågan på brott påverkar lönsamheten för brottslighet och lönsamheten för brottslinghet påverkar behovet av poliser. Det är som i ramsan; SIFO på Morgan och Morgan på linan och linan på Eliasson och Eliasson på Ygeman och Ygeman på Magdalena och Magdalena som avsätter mer pengar till polisen!

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Ett domslut som gör nätet säkrare - Om en timme börjar föreläsningen i VR »