Tillitsutredningen visar att Zaremba hade fel

Den hälsosamme ekonomisten, lördag 17 juni, 2017
Bild: 2017-06/org-4e34ba7fb73d16c7-1497200351000.jpg

Tillitsutredningen tar sin utgångspunkt i Maciej Zarembas artikelserie "Patientens pris" i Dagens Nyheter. Utredningen visar att han i allt väsentligt hade fel om styrningen i offentlig sektor. Vilket är ett bevis för att man med anekdotisk evidens lätt kan skapa en bild som inte stämmer överens med verkligheten.

Det finns ingen ny ideologi "New Public Management" som tagit över i styrningen av vård och omsorg och förstört det tänkta idealtillståndet som rådde tidigare - kanske det idealtillstånd som P C Jersild beskrev i boken "Babels Hus". Det finns bara huvudmän och chefer som försöker lösa problem med de verktyg som står till buds. Bland dessa verktyg finns givetvis ersättningssystem och budgetmodeller.

Mer intressant är det som utredningen faktiskt kommer fram till. Kanske allra viktigast är att man bör undvika att låta ersättningssystemen styra hur mötet mellan patienterna och vårdens personal tar sig uttryck. 

Stockholms stads ersättningssystem för hemtjänst ter sig som det dåliga exemplet, medan Hallands vårdvalssystem lyfts fram som det goda exemplet. Utredningen uttrycker sig försiktigt, som utredningar bör, men mycket kan läsas mellan raderna. Ersättningssystem bör i huvudsak användas för att fördela resurser, inte för att skapa incitament för enskilda att göra rätt saker.

Det har aldrig funnits någon guldålder då ekonomerna höll sig borta från välfärden. Det som finns är en rad mekanismer och principer för fördelning av pengar som kan fungera mer eller mindre bra. Även på detta område sker en utveckling över tid - dagens ersättningssystem är bättre än gårdagens, även om det i vissa fall förekommit att man dragit ideologier om hur vården och omsorgen ska organiseras för långt.

Värt att notera är hur lite av diskussionen i utredningen som handlar om privat och offentligt. Väldigt mycket av de lärdomar som forskningen gett oss är applicerbara på både privat och offentlig verksamhet. 

Själva sammanfattar man sina slutsatser på följande sätt:

1) Det finns ingen perfekt ersättningsmodell.

2) Vilka effekter ersättningsmodellerna får beror påsammanhanget och den övriga styrningen.

3) Ersättningsmodellernas betydelse i styrningen bör inte överskattas.

4) Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt.

5) Om detaljerad styrning anses motiverad, överväg vilka andra styrmedel som står tillbuds.

6) Om ersättningsmodellen ändå är det medel som ska användas för att styra detaljerat, överväg då följande:

a) Ta hjälp av medarbetarna för att utforma modellen.

b) Rikta ersättningsmodellen till rätt nivå.

c) Komplettera med annan styrning, framför allt kommunikation, ledarskap och dialog.

comments powered by Disqus

Vad försöker Morgan Johansson dölja?

Den hälsosamme ekonomisten
Justitieminister Morgan Johansson anklagar i en tweet bredbandsleverantören Bahnhof för att inte hjälpa polisen att jaga brottslingar. Karlung, ditt bolag vill inte hjälpa polisen att … Läs mer!

Hur man curlar i Ruby

Den hälsosamme ekonomisten
Har ägnat större delen av helgen åt programmering och börjar få den första applikationen färdig. Har bland annat lärt mig att curla i Ruby, vilket är väldigt användbart om man vill skicka förfrågning… Läs mer!

20 år sedan Land för hoppfulla

Den hälsosamme ekonomisten
Fick tag på ett exemplar av det legendariska idéprogrammet Land för hoppfulla . Eftersom det blev så utskällt tänkte jag läsa igenom det för att se vari förgripligheterna bestod.  Det första som slår mig är att det gått några år sedan 1997. Sättet som vi ser på verkligheten har förändrats under 20 år.  Det andra som blir uppenbart är … Läs mer!

Google compute engine rekommenderas

Den hälsosamme ekonomisten
Har under en tid kört Google Compute Engine  och upplever det som ett väldigt enkelt och användarvänligt sätt att köra en dator i molnet. Ofta vill man inte behöva sätta upp en riktig dator bara för att göra ett experiment eller för att sätta upp en app. Själv använder jag molndatorn för  Sinatra, som är en applikation i Ruby som gör det … Läs mer!

Ministrarna som gör sitt jobb

Den hälsosamme ekonomisten
I medierna är det av naturliga skäl stort fokus på ministrar och andra politiker som gör bort sig. Detta är dock inte normaltillståndet, även om man ibland börjar undra. Både i den här regeringen och den förra finns det ministrar som gnetar på, gör sitt jobb och faktiskt bidrar till att förbättra samhället. Miljöpartisten Peter Eriksson har gått … Läs mer!
För några dagar sedan skrev Emma Gerin och Daniel Suhonen på DN-debatt att "Högern vill försvaga välfärden med integrationen som tillhygge". De får svar på tal av Edward Hamilton,  som påtalar att den aktiva arbetsmarknadspolitiken lämnar mycket kvar att önska och att framgångarna för vänsterns integrationsmodell uteblivit. Tankesmedja… Läs mer!

Kan Minds konkurrera med Facebook?

Den hälsosamme ekonomisten
Irritationen över att Facebook tar sig friheten att använda privat information för marknadsföring växer. Det är en sak att information i publika poster används, en helt annat att även privata meddelanden via messenger avlyssnas och används som underlag för reklam. En annan sak är att Facebook har börjat använda primitiva metoder för att … Läs mer!

Ny myndighet ska stoppa segregationen

Den hälsosamme ekonomisten
Läser att Sverige  äntligen får en myndighet med uppgift att stoppa segregationen. Det är oklart vilken typ av segregation det handlar om, men den allvarligaste segregationen just nu är faktiskt den bland våra myndigheter. Det finns myndigheter som lever i totalt utanförskap och som riskerar att bli nedlagda om inget radikalt händer. Myndigheter … Läs mer!
Enligt OECD kostar svensk sjukvård ungefär 11 procent av BNP, alltså 500 miljarder kronor. Men det finns en kostnad som i allmänhet exkluderas - nämligen patienternas tid. När vårdkedjorna inte fungerar som de ska blir resultatet tidsförluster.  Dessa tidsförluster syns inte i landstingens budgeter. Tvärtom kan tidsförluster vara ett sätt för … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

VR och Minds

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Gå med i Minds.com - ett alternativ till Facebook som bygger på Open Source.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism