politik

Svensk politik har blivit spelteori

Bild: 2017-06/org-05e7778a38f38f10-1497194364000-kopia.jpg

Svensk politik är extremt intressant just nu - inte ideologiskt sett, men spelteoretiskt. Utspelet från Alliansen är ett genomtänkt taktiskt drag byggt på antagandet om att Socialdemokraterna inte kommer att vilja ha en regeringskris. Man räknar med att regeringen kommer att backa på tre viktiga skattefrågor - flygskatten, brytpunkten och 3:12-reglerna.

Det är emellertid bara om misstroendet riktas mot Stefan Löfven som det kan vara en framgångsrik strategi. Annars kommer Alliansen och regeringen att fastna i en rad sekventiella spelsituationer. Om misstroendet riktas mot Magdalena Andersson i första läget är den optimala strategin för regeringen att inte backa på sina förslag.

Det är lätt att överskatta Alliansens oförmåga att komma överens. Men givetvis finns kontakterna mellan partikanslierna kvar och det här utspelet betraktar jag som intelligent (givet att det riktas mot Löfven). Framför allt är det viktigt att kravet är tydligt, så att Socialdemokraterna vet vad dom får om dom backar. Skulle det råda någon som helst osäkerhet på denna punkt hade Socialdemokraternas bästa strategi varit att plöja rakt ut i det okända och se hur oppositionen löser det kaos som uppstår.

Men det kommer man antagligen inte att göra nu. S vill inte att någon ska kunna ifrågasätta regeringens regeringsduglighet.

Det är också essentiellt att utspelet görs vid en tidpunkt som lämnar möjlighet för regeringen att backa. Tabellverket kan därför inte vara låst och man måste ha möjlighet att räkna igenom en alternativ budget.

Alliansen har förutsättningarna tillräckligt färskt i minnet för att inse när det är för sent att ställa ultimativa krav. Mitt stalltips är därför att S kommer att gå Alliansen till mötes. Kostnaden för att inte göra det är alldeles för stor och eventuella underskott i budgeten kan i värsta fall skyllas på oppositionen.

Tillägg: Noterar nu att alla partier inte är beredda att lägga misstroendevotum mot statsministern. Detta innebär att yttrandet i finansutskottet i praktiken är ett kraftfullt vådaskott i foten på oppositionen. Regeringen har nu ingen anledning att dra tillbaka skattehöjningarna och kommer heller inte att göra det.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Nu är konferenscentret öppet - I VR bestämmer man akustiken själv »