politik

Sanningen och hela sanningen om Trump

Bild: 2017-01/img-20161226-215046.jpg

CNN och nyhetssajten Buzzfeed har hamnat i blåsväder sedan de presenterat uppgifter från en dossier som satts samman av en före detta brittiska underrättelseagent. CNN rapporterade att det fanns komprometterande uppgifter om Trump i materialet - utan att i detalj gå in på vad dessa uppgifter handlade om.

Buzzfeed valde däremot att publicera hela dossiern - som bland annat innehöll grafiska beskrivningar av aktiviteter som Trump ska ha genomfört på ett hotellrum någonstans i Ryssland.

Det intressanta är att om inte Buzzfeed hade presenterat innehållet i dossiern skulle nyheten ha varit mer skadlig för Donald Trump än den nu blev. De händelser som ska ha inträffat - utan att gå in på detaljer - är nämligen så osannolika att materialet i sin helhet förlorar i trovärdighet.

Så vilken nyhetsorganisation gjorde rätt och vilken gjorde fel? Jag menar att Buzzfeed gjorde rätt som publicerade materialet i sin helhet så allmänheten fick möjlighet att bedöma dess trovärdighet. Att det sedan innehöll påståenden om Trump - som om de vore sanna - skulle vara väldigt skadliga för honom är en annan sak.

Det filter som medierna lägger på verkligheten är ofta till mer skada än nytta. Det förutsätts att allmänheten är oförmögen att hantera sanningen. "You can't handle the truth", som Jack Nicholson sade i filmen "A Few Good Men".

Men i det här fallet tycks allmänheten ha hanterat materialet på ett mer ansvarsfullt sätt än CNN, som genom att utelämna de mest absurda delarna av innehållet gav rapporten en falsk legitimitet.

Det påminner mig lite om den debatt vi haft här i Sverige efter programmet Toppmötet där Fredrik Reinfeldt intervjuar världsledare. Allmänheten anses inte kunna hantera en okommenterad sanning. De måste ledas i handen och få världen förklarad för sig av opartiska experter. För annars ... För annars ... kan dom ju riskera att bilda sig en egen uppfattning utifrån sina egna primitiva värderingar.

Det är just det allmänheten gör när de tar del av flödet i sociala medier, där sanningar blandas med osanningar. Kan de hantera osanningarna och skilja dessa från det sanna? Can they handle the lies?

Frågan tycker jag är fel ställd. Den som avskärmas från den osminkade sanningen formar nämligen sin verklighetsuppfattning baserad på filtrerad information. Exemplet från i dag visar att man genom att filtera bort de värsta osanningarna riskerar att göra de kvarvarande osanningarna mer sannolika.

Men det är värre än så. Gunnar Myrdal konstaterade att forskare styrs av sina värderingar och därför presenterar en skev bild av verkligheten. Hans lösning på problemet var att forskarna ska presentera sina egna värderingar så att forskningsresultatet kan ses i ljuset av vad forskaren initialt trodde att hen skulle komma fram till.

Samma sak gäller givetvis journalister. De har värderingar - som ofta skiljer sig från läsarnas eller tittarnas värderingar. Men det är sällan tal om att redovisa värderingarna. Få har blivit så utskällda som Kent Asp, som kartlade journalisternas värderingar och konstaterade att de allra flesta är vänsterpartister eller miljöpartister.

Om inte ens forskare kan leverera en balanserad sanning - med alla kontrollstationer som finns i forskarvärlden - hur ska då en journalist kunna göra det? Har dom ens hört talas om fenomenet "sample selection bias"? Den största lögnen är att man kan uppnå sanning genom att filtrera bort alla osanningar. Sanningen blir nämligen lögn redan i det ögonblick som en journalist bestämmer sig för att skriva om en viss sak och inte om något annat.

Sanningen är att all information måste tolkas utifrån våra samlade erfarenheter för att förstås och sättas in i sitt sammanhang. Ju längre bort från informationen man befinner sig - desto otydligare blir verkligheten. Är man tillräckligt långt borta blir nyheterna föga mer än en viskningslek - där människors tolkningar förstärker varandra och till slut gör den ursprungliga informationen omöjlig att känna igen. 

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Philip Botström går i Gustav Vasas skidspår - USA förstärker sin kärnvapenkapacitet i Europa »