politik

Sammanfattning av kvällens politiska agenda

Bild: 2017-02/dsc03650.jpg

Några reflektioner om kvällens politiska program. Först Idévärlden. Bra diskussion om kapitalismen som jag tycker visar hur tunn Kajsa Ekis Ekman är i samhällsekonomiska frågor. Men hon berörde faktiskt en fråga där vi kan diskutera om marknaden fungerar - det är marknaden för pengar. Dagens finansiella system skulle säkert kunna organiseras på ett sätt som bättre balanserar efterfrågan och utbud av krediter. Hur återstår att se, men jag tror att dagens modell inte nödvändigtvis är den bästa med tanke på att pengar numera är elektroniska. Vi sitter fast i en modell som är byggd på fysiska pengar.

Agendas debatt mellan Mikael Odenberg och Thomas Tobé var också intressant. Håller i huvudsak med Odenberg, men på två punkter har jag en annan uppfattning. För det första tror jag det hade varit rätt smart att hålla fast vid decemberöverenskommelsen. För det andra tror jag Sverige har möjligheter snarare än utmaningar.

Varför är det en viktig distinktion? Jo, medan en S-M-regering säkert kan hantera utmaningar är den väldigt olämplig för att ta vara på möjligheter. Därmed löser man inget genom att samarbeta med Socialdemokraterna. En svag S-regering, en svag Allians, en svag M-regering eller en S/M-regering - resultatet kommer att bli väldigt likartat. Det är bara en stark Alliansregering som skulle göra skillnad. Och det alternativet finns inte på kartan.

Slutligen - det politiskt korrekta. Ja, det kanske är så att det numera är politiskt inkorrekt att vara för fri invandring. Skönt i så fall, jag är i princip för fri rörlighet och därmed är jag politiskt inkorrekt. Sedan inser jag att det nog är lämpligt att sätta en gräns någonstans. Enbart av rent praktiska skäl - i grunden ser jag inte att rättigheter är något man får därför att man råkat födas på något speciellt ställe. Det är något man har därför att man är människa.

Om det nu finns rättigheter alls - detta är en filosofisk fråga. Jag tror mer att det finns en känsla för vad som är rätt och fel. Och min intuition på detta fält överensstämmer inte alltid med andra människors känsla av rätt och fel. Får acceptera det. Men det innebär inte att jag ändrar min egen inställning bara därför att andra inte håller med. Då blir man väl med tiden politiskt inkorrekt på åtminstone några områden - det räcker med att tycka samma sak över en längre tid.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Begår muslimer fler brott än andra grupper? - SL och koordineringen av servicetjänster »