Rapporter och utredningar

Bild: DSC00126.JPG

På den här sidan finns några av de rapporter och utredningar som Mattias Lundbäck har producerat eller medverkat i. För mer information om företaget Ekonomismus AB se denna sida.

Varför finns det så få ideella organisationer i välfärden?

Limited responsibility HMOs

Vinster av konkurrensutsättning av offentlig sektor

Vinsten som drivkraft

Stor och liten

Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning

Från sjukersättning till arbete

Varför äldreomsorgsförsäkring?

Quality and efficiency in health care production

En medborgarstyrd sjukvård

Från offentlig förvaltning till entreprenörskap

Offentlig upphandling av möbler

Samhällsekonomisk bedömning av spektrum

Economic evaluation of integrated care for patients with schizophrenic disorders

A European flavour for Medicare

Regionkommitténs yttrande över De fem ordförandenas rapport

Video

Presentationer

Presentationer och föredrag på Speakerdeck.


submit to reddit

« Om ekonomism - Ekonomism i VR »