ekonomi

Logik är inget för Seniorsossarna

Bild: 2017-09/pension.png

I artikeln "Pensionärer – det är dags att göra uppror!" i Aftonbladet konstaterar Seniorsossarna att det är dags att höja standarden för fattigpensionärerna.

"I dag skiljer det 6 000 kronor per månad mellan kvinnors och mäns pension. En som aldrig lyft ett finger har näst intill samma pension som en som arbetat 40 år i ett låglönearbete. Känns det bra i magen?"

Nej, det gör det kanske inte. Vilka åtgärder föreslår då Seniorsossarna för att komma tillrätta med problemet?

"Seniorupproret kräver att de fattigaste i Sverige prioriteras. Att lyfta de svenska fattigpensionärerna över EU:s fattigdomsgräns kostar enligt uppgift drygt fem miljarder. Det är en rimlig och rättvis start för att återupprätta det sociala kontraktet med landets äldre – men även med andra åldersgrupper."

Fem miljarder till de fattigaste pensionärerna alltså. Inte till de rikaste, utan till de fattigaste.

Men om man ger fem miljarder till de allra fattigaste pensionärerna blir en oundviklig följdeffekt att det blir ännu mindre skillnad mellan någon som aldrig har lyft ett finger och en person som jobbat 40 år i ett låglönearbete. Det är nämligen bara genom att ge mer pengar till de *rikaste* pensionärerna som man påtagligt kan öka skillnaden mellan "... en person som aldrig lyft ett finger och en person som arbetat 40 år i ett låglönearbete". Ger man pengarna till de fattigaste pensionärerna kommer - med nödvändighet - skillnaden mellan de pensionärer som har många och få pensionspoäng att minska.

Det Seniorsossarna skulle kunna göra för att öka skillnaden mellan den som aldrig lyft ett finger och den som arbetat 40 år i ett låglöneyrke vore att minska avtrappningen av garantipensionen. Om man minskar avtrappningen från 50 till 30 procent skulle standarden för pensionärerna som arbetat 40 år i ett låglöneyrke förbättras. Men detta är inte detsamma som att ge de fattigaste pensionärerna mer.

Som framgår av figuren skulle en långsammare avtrappning leda till att fler får garantipension. Allra mest skulle de pensionärer som har 11 471 kronor i inkomstpension tjäna. Är dessa pensionärer fattiga? Låt oss ta ett räkneexempel. Avgiftssatsen i pensionssystemet är 16 procent. En person har arbetat heltid under 45 år. Återstående livslängd vid 65 års ålder är 19,5 år. Då blir den intjänade inkomstpensionen ungefär: 45 år * 16 procent/19,5 år = 37 procent av lönen. Räknar vi baklänges kommer det att krävas en lön på 31 000 kronor i månaden för att hamna vid den punkt där utbytet av en långsammare avräkning är som störst.

Medellönen för arbetare är ungefär 26 000 kronor. Så om Seniorsossarna menar allvar med öka skillnaden mellan den som aldrig lyft ett finger och den som arbetat 40 år kommer man med nödvändighet att behöva satsa mer pengar på dem som tjänar mer än genomsnittet i LO-kollektivet.

Jag kräver inte att Seniorsossarna ska göra dessa beräkningar. Däremot tycker jag att man på det intuitiva planet borde förstå att resonemanget inte går ihop. Det går inte att öka skillnaden mellan de som arbetat hela livet och de som aldrig lyft ett finger genom att satsa pengar på de fattigaste pensionärerna. Man måste - med matematisk nödvändighet - satsa pengarna på de pensionärer som befinner sig i mitten av inkomstfördelningen. De pensionärer som hade en lön på ungefär 30 000 kronor i månaden innan de gick i pension.

Men det låter kanske inte så bra om man uttrycker det så: "Vi kräver en kraftfull satsning på att höja standarden för medelinkomstpensionärerna."

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Kryptovalutor kan bli pyramidspel - FAN-TAN skalan är nog bättre »