ekonomi

Klokt av SL att avskaffa zonerna

Bild: 2017-01/img-20161214-190401.jpg

Från och med i dag går det att åka på samma biljett i hela Stockholms län och lite till. Det är en bra reform - helt i linje med ekonomisk teori.

Avgifterna bör vara som högst när marginalkostnaden för att öka antalet resenärer också är som högst. Detta är i centrala Stockholm under rusningstid, då trängseln är som värst. Antingen betalar resenärerna med förlorad restid eller med högre biljettpriser. William Vickrey som fick Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne år 1996 visade att det är mer effektivt att höja biljettpriserna än att bara låta köerna bli längre.

Ingen förlorar därför på att zonsystemet avskaffas. De som reser i innerstaden får kortare restid, då somliga väljer andra färdmedel. De som bor längre ut får möjlighet att välja kollektivtrafiken, eftersom priset blir lägre. Dessutom utnyttjas bussar och tåg mer effektivt.

Det är sällan politikerna kan presentera förslag nästan helt utan förlorare.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Otacksamma Putin - Regeringens vinstreglering en dödsfälla för den ideella sektorn »