Bubb.la - den första nyhetsbubblan

29 Jul 2014

Twitter och Facebook brukar slarvigt kallas "sociala medier". Men för mig är tjänsterna inte bara sociala medier, utan också ett sätt att sålla intressanta nyheter från mer ointressanta. Genom att följa spännande personer på Twitter eller personer som retweetar engagerande nyheter kan man ligga ett steg före i nyhetsflödet. Twittrarna gör ett jobb som jag har nytta av, och de gör det helt i eget intresse.

Men det är förstås ingen som tror att Twitter är den slutliga nättjänsten. Det skulle vara möjligt att ta saken ett steg längre - genom att bygga en nyhetstjänst som är anpassad till just mig.

Siten Bubb.la är just detta. Det är en webbsida som samlar nyheter som jag sannolikt är intresserad av. Eftersom jag har liberala värderingar föredrar jag att läsa nyheter som är utvalda av personer som har ungefär samma värderingar.

Ok, men innebär inte det att jag bara läser sånt som bekräftar mina egna fördomar? Borde inte en nättidning inta en neutral hållning, där urvalet av nyheter görs av opartiska journalister?

Mitt första svar på den frågan är att jag inte vill bli uppfostrad av journalister - det är inte därför jag läser tidningar. Mitt andra svar är att även journalisterna har värderingar - värderingar som skiljer sig såväl från mina värderingar som från medelsvenssons.

Kent Asps undersökningar av journalisternas partisympatier talar sitt tydliga språk. Om journalisterna fick rösta skulle Vänsterpartiet och Miljöpartiet få egen majoritet i Riksdagen. Och man får vara bra naiv om man tror att en sådan bias inte påverkar urvalet av nyheter.

En annan invändning mot tjänster som riktar sig till subgrupper med olika värderingar skulle kunna vara att dessa grupper då skapar en egen bubbla och avstår från att ta in argument från personer med andra värderingar. Och så kan det säkert vara i många fall. Politiska partier är just bubblor av värderingar där människor samlas för att samtala och diskutera. Viljan att ta in argument från motståndarsidan är däremot i regel liten eller obefintlig.

Men det måste ändå vara individen som själv väljer vad hen vill ta del av. I ett öppet samhälle kommer det att finnas bubblor - oavsett om vi kallar dessa partier eller nyhetsbubblor. Men kostnaden för medlemmarna i ett parti att gå över till ett annat parti är förstås betydligt högre än kostnaden för att byta från en nyhetsbubbla till en annan. 

Och anser vi inte att partierna är ett hot mot demokratin kan vi rimligen inte heller betrakta nyhetsbubblorna som ett hot. Snarare handlar det om att ersätta en stor bubbla - journalistbubblan - med många små.

Mo WI Co IC 

Kommentarer till detta inläggÅngest via ombud

Båda dessa romaner kan sägas illustrera det tomrum som tycks ha infunnit sig för den svenska medelklass som under de senaste åren har befunnit sig på toppen av både livets och samhällets pyr…

Kommentarer till detta inlägg

Fler inlägg ...