teknik

I VR bestämmer man akustiken själv

Bild: 2017-06/img-20170617-154255.jpg

Ägnar lördagen ömsom åt att läsa tillitsutredningen, ömsom att arbeta med min konferensanläggning i VR. En rolig sak med VR är att man kan bestämma akustiken i olika rum eller byggnader precis som man vill. Bilden visar inställningarna för akustiken på en scen som för tillfället ligger utomhus. Variablerna X, Y och Z är koordinater i en virtuell värld och definierar den scen där en talare ska stå respektive området där publiken ska sitta.

Här definierar jag akustiken för att maximera förutsättningarna för talaren att göra sig hörd. Det område som motsvarar scenen har en attenuationskoefficient på 0,0 - vilket innebär att talaren hörs lika bra på första raden som på den sista. Attenuationskoefficienten för publiken skruvas däremot ner en aning från standardvärdet på 0,5 till 0,8. Det innebär att man inte lika tydligt på scenen hör om någon sitter och hostar på bakersta raden. Det innebär också att åhörarna hör varandra sämre än vad de hör talaren på scenen - och så bör det ju vara.

I VR behöver man alltså inga PA-anläggningar, man definierar bara om akustiken som det passar. Vill man skapa illusionen av ett konferensrum går det att ändra ekot i lokalen. För en katedral väljer man en fördröjning på fyra sekunder och en ekostyrka på 0,5. För ett konferensrum passar det bättre med 1,5 sekunder och en ekostyrka på 0,25.

På den virtuella Liljeholmskajen finns det ett par olika byggnader där man kan pröva att sätta olika koefficienter för akustiken. Om jag sätter tak på scenen - vilket jag hoppas kunna göra - kan det vara läge att lägga på lite eko även där. 

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Svensk politik har blivit spelteori - Tillitsutredningen visar att Zaremba hade fel »