politik

Gulen låg inte bakom kuppen i Turkiet

Bild: 2017-03/imgp0412.jpg

Intressant konstaterande av Bruno Kahl - att Fethulla Gulen inte låg bakom kuppförsöket i Turkiet. Kahl är ny chef för den tyska underrättelsetjänsten och en av få utomstående som har analyserat saken.

Dock tror han inte heller att Tayyip Erdogan själv låg bakom kuppen - en teori som också framförts.

Förklaringen är snarare att Erdogans förväntade utrensningar i den offentliga förvaltningen triggade en motståndsrörelse bland tjänstemän som riskerade att bli av med jobbet eller fängslade.

Det är för en utomstående svårt att förstå den turkiska maktkampen. De flesta större uppgörelser av det här slaget brukar ha ett klasselement. Men det är helt klart att det i så fall rör sig om en betydligt mindre välartad klasskamp än de som vi genomgått i Europa. Arbetarrörelsen var måhända i vissa fall repressiv, men inte på samma sätt som AKP-partiet tycks vara.

Vi får nog räkna med att det tar trettio eller fyrtio år innan landet slår in på en positiv bana igen. Ytterst tråkigt, men så är det med populism. Ekonomi och demokrati utvecklas i språng och Turkiet har nu haft sin blomstringsperiod. Nu väntar decennier av politisk och ekonomisk tillbakagång.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Centern lär inte sätta sig i en regering - Den 29 mars åberopar Storbritannien artikel 50 »