Robert från Boxer borde bli partiledare

När jag en gång gick med i Moderaterna var det inte för att partiet råkade tycka som jag själv. För det gjorde det inte. Om man nu kan tala om att ett parti tycker saker, vilket jag inte tycker att man kan. Partier består av individer som tycker saker, men partierna själva kan inte tycka något - lika lite som geografiska begrepp som "årstaviken" kan ha en åsikt i politiska frågor. Vad tycker exempelvis årstaviken om friskolor? Jag ställer mig på kajen och frågar flera gånger, men får inget svar.

Ytterst kan man väl säga att partiet är ett kontrakt mellan mig som förtroendevald och alla andra förtroendevalda. Vi har gått med på att rösta som majoriteten i partiet vill, men vi har sannerligen inte gått med på att alltid tycka som majoriteten tycker. Partiet är - som Max Stirner uttryckte saken - en egoisternas union. En frivillig kartell i politiska församlingar där man får fördelar av att vara med, men också tvingas till uppoffringar.

Detta gör att man kan fråga sig om ledande företrädare för ett parti egentligen är verkliga människor, eller bara en abstrakt manifestation av olika viljor. "A nexus of contracts" för att använda ekonomerna Michael Jensen och Willian Mecklings begrepp. En ganska grundläggande egenskap som definierar människor är nämligen den fria viljan. Och har man avsagt sig möjligheten att ha åsikter som avviker från partiets linje, så kanske man inte längre är en människa?

Men, men. Det jag vill kommentera i detta blogginlägg är egentligen Markus Uvells artikel i Svensk Tidskrift om att ett framgångsrikt parti måste vara bärare av värderingar. Själv är jag inte så säker på detta. Skulle mycket väl kunna tänka mig ett parti helt utan partiledare eller andra företrädare där partiets åsikter räknades fram av en dator som den minsta gemensamma nämnaren för medlemmarnas åsikter.

Minns att förre partisekreteraren Per Schlingman vid något tillfälle fick kritik för att han föreslagit att Moderaterna skulle avskaffa sina medlemmar och bara bli ett varumärke - lite som Marabou eller Volvo. Det var nog en övertolkning, men skulle man inte lika gärna kunna tänka sig motsatsen? Att partiet avskaffar partiledningen.

Inte för att partiledningen är dålig - den nuvarande partiledningen är kanske den bästa som moderaterna någonsin haft - utan mer för att komma bort från den här illusionen om att partier leds av människor som har en egen fri vilja.

För så är inte fallet. Partier är bara en kompromiss mellan dess medlemmar. Och om man nödvändigtvis behöver en ledare för att hjälpa vilsna själar att hitta rätt i tillvaron finns faktiskt tekniken för att simulera en partiledare.

Mitt förslag är därför att man väljer den där Robert som brukar göra reklam för Boxer. Eftersom han bara finns i cyberrymden kommer han aldrig att agera självsvåldigt i politiska sakfrågor, dricka för mycket sprit, glömma att raka sig inför en viktig TV-debatt eller köpa en alltför exklusiv herrgård i Sörmland. Nu gör ju inte vår nuvarande partiledare det heller, men man vet ju aldrig.

Så mitt förslag är att Moderaterna går i rakt motsatt riktning mot den som Markus Uvell förespråkar. Om vi moderater överger alla ambitioner på att i något avseende leda folket eller peka med hela handen kan vi alltid positionera oss optimalt i väljarkåren för att maximera nyttan för våra medlemmar. I alla fall i genomsnitt.

Det här behöver inte bara gälla partiledaren. även på kommun och landstingsnivå skulle Robert kunna ersätta ledande företrädare. I Robertsfors, exempelvis. Fast man kanske skulle behöva lägga på en något annorlunda dialekt i vissa landsdelar.

Och ingen skulle då tvingas säga saker som vederbörande egentligen inte tycker - bara för att han eller hon har valts till något fint politiskt förtroendeuppdrag. Om alla partier följer i moderaternas fotspår lär vi inte ens behöva fullmäktigeförsamlingar. Alla följer partilinjen och inga kostsamma arvoden behöver betalas ut. Markus, det vore väl något? Politik är så 1900-tal.

ST DN1 FG MP KP1 KP2 TM MKK Db SvD AB DN2 DN3 DN4

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Portugal har faktiskt gjort helt självt - Cool it! »