politik

Rensa ut de ruttna äpplena

Bild: 2013-10/IMGP0225.JPG

Ja, vad ska man säga om uttalandena som förekommer i Uppdrag Gransknings senaste friskolereportage. Den mänskliga dumheten saknar uppenbarligen gräns. Det är väldigt viktigt att de människor som har den här typen av attityder brännmärks (i social bemärkelse) och sedan inte släpps i närheten av svenska skolor och skolbarn.

Förutom den mänskliga dumheten finns också skäl att överväga förändringar som gör det mer intressant för skolor att även ta emot och hjälpa elever med problem. Detta är inte så enkelt som det kan verka, då man genom att ge en högre ersättning till skolor som tar sitt ansvar också riskerar att peka ut elever som "besvärliga".

Men i valet mellan två onda ting tror jag att det är den vägen man måste gå. Samtidigt är det viktigt att fortsätta granskningen av kommunala och fristående skolor och beivra avsteg från de grundläggande principer som måste prägla vårt skolväsende. Skolan är en offentligt finansierad tjänst och måste därför rätta sig efter de regler som vi gemensamt beslutat ska gälla.

DN1 DN2 SvD1 SvD2 LB SS 

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Regeringen lyssnar på sig själv - NSA har hackat Googles interna nätverk »