politik

Politisk harakiri inför öppen ridå

Vem som nu kommit på den smarta idéen om att gå till val på att höja skatten - jag vill bara påpeka det självklara: Det kommer inte att fungera som valstrategi. 

Man verkar i Rosenbad ha missat två rätt väsentliga fakta:

1) Valet står inte längre mellan två politiska block.

2) Fredrik Reinfeldt åtnjuter inte längre det största förtroendet.

Vart och ett av dessa faktum skulle ensamt göra medianväljarstrategin obrukbar. Nu blir den inte bara obrukbar, utan dessutom ett sätt att begå politisk harakiri.

Skillnaden är väl att det inte ens är ett särskilt ärofyllt sätt för regeringen att ta sig själv av daga.

DN1 DN2 DN3 DN4 Ne Fn RJ MM UT ML SvD1 SvD2 SvD3 Sk NS LT SM 

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Därför behövs de privata alternativen - Svårt att tas på allvar när man tar politik på allvar »