EU som svart hål

Den hälsosamme ekonomisten, lördag 2 mars, 2013

Fyra, som dom kallar sig, "EU-debattörer" skriver i dag på DN-debatt om hur EU skulle kunna gå vidare med integrationsprojektet. Det de har gemensamt är väl just att de debatterar EU. Själv tycker jag artikeln mer illustrerar varför Sverige inte bör ge sitt stöd till ett fördjupat samarbete.

Som vanligt präglas argumentationen av synen på EU som ett svart hål - en kropp som drar till sig allt och alla och som blir allt mer kompakt med tiden. Tanken är väl att Sverige genom att säga JA till EU 1994 redan har passerat händelsehorizonten och att vi därför ändå inte kan motstå gravitationen. Naturlagarna kommer med tiden att skapa en ever closer union som till slut är så close att varken materia, ljus eller länder kan lämna singulariteten. Resistance is futile, you have been assimilated.

Debattörerna framför i artikeln sex exempel på fördjupat samarbete. Jag antar att de underförstått menar att det handlar om sånt som Sverige bör delta i, även om det är svårt att tro.

1) En alltmer samordnad utrikes- och försvarspolitik. Redan existerande fördrag talar om att man bör röra sig i denna riktning. Det är en utveckling som skulle välkomnas av en majoritet i alla EU-länder.

Vilket inte är sant. Om man lät folket i EU-länderna tycka till skulle resultatet bli en förkrossande majoritet emot en fördjupad utrikes- och försvarspolitik. Och när det gäller försvarspolitik är EU lök på laxen - vi har redan NATO.

2) Budgetdisciplin. De regelverk som diskuteras för att förhindra en upprepning av en misskötsel av statsfinanserna har Sverige redan genomfört i brett politiskt samförstånd.

I uppgörelsen om budgetpakten ingick skarpa sanktionsmekanismer mot länder som bryter mot budgetpaktens regler. Frankrike kommer nästa år att bryta mot reglerna och några sanktioner väntas det förstås inte bli. Reglerna är inte skarpa för de största länderna - bara för de små medlemsstaterna.

3) Gemensam inre marknad. Mycket har åstadkommits, men mycket återstår att göra. Sverige kan tillsammans med likasinnade driva på för en förändring.

Den gemensamma inre marknaden är redan verklighet - de regler som behövs finns i Rom-fördraget från 1957. Nu handlar diskussionen i EU mer om att göra undantag från dessa regler. Ett fördjupat samarbete lär bara leda till att allt fler undantag drivs fram av särintressen.

4) Gemensam politik för ett hållbart samhälle. EU har blivit en ledande kraft i arbetet för en bättre miljö. Men arbetet har bara börjat.

EU har potential för att bidra i arbetet för en bättre miljö. Men det finns både negativa och positiva aspekter av ett fördjupat samarbete. Risken är överhängande att EU sätter maximikrav för ländernas miljöregler - snarare än minimikrav. Många miljöproblem är dessutom globala till sin natur och kan inte lösas inom ramen för EU-samarbetet.

5) Gemensam valuta och finansmarknad. Sverige är redan bundet av sitt fördrag att gå med i euron, men Sverige avgör själv när tillfället är lämpligt.

Problemen som euroländerna kommer att ställas inför framöver lär prägla diskussionen i EU. Det finns i dag 17 miljoner arbetslösa i euroländerna och lite talar för att det kommer vara speciellt många färre om tio år. De politiska åtgärder som EU kommer tvingas vidta för att hantera denna ekonomiska katastrof lär påverka hela EU och kan bli dyrbara för de länder som har sin ekonomi i ordning. Det är därför viktigt att Sverige håller armlängds avstånd till europaniken.

6) Gemensam regionalpolitik. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har ställt kravet att länderna i kris genomför strukturella reformer innan de kan påräkna mer stöd, vilket är en begriplig position. Men utvecklingen i Sydeuropa, senast illustrerat i det italienska valet, visar hur svår balansgången är. De sociala konsekvenserna av en ensidig åtstramningspolitik riskerar att bli förödande. Strukturellt svaga regioner behöver dock stöd nu for att bekämpa arbetslösheten. Rätt utformat kan det leda till rätt typ av tillväxt.

När har regionalpolitik (läs: transfereringar) senast bidragit till tillväxt?

Som jag förstår det vill debattörerna att Sverige överger Storbritannien för att i stället ge sitt stöd till Tyskland. Det tror jag skulle reducera Sveriges inflytande i EU till ingenting. Det inflytande som vi ändå har bygger på vår möjlighet att säga nej till sånt som vi inte vill vara med om.

Det är förstås sant att förmågan att säga nej skulle reduceras kraftigt om Storbritannien lämnade EU. Men detta ser jag mer som ett argument för att även Sverige bör lämna EU om Storbritannien gör det.

DN JW LB SvD AB RE

comments powered by Disqus

Intressanta avslöjanden av Hanne Kjöller

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Hanne Kjöller avslöjar att socialdepartementet alls inte var missnöjda med Anne-Marie Beglers arbete, utan att dom ville strama åt sjukförsäkringen mer än Försäkringskassan . Kjöller har fått tag i nästan alla protokoll från departementets möten med generaldirektören och konstaterar att något missnöje alls inte kommunicerats till Försäkringskassan.  Snarare uttrycker man en rädsla för att lätta upp reglerna: "Departementet tar upp en rädsla för att 'öppna upp' ingången till …

Läs mer!

Val är en besvärlig historia för Socialdemokraterna

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

För ett år sedan trodde jag att Socialdemokraterna skulle klara sig bra i valet. Nu, några månader innan, ser det inte längre ut så. Tänkte jag fel? Svaret på den frågan är naturligtvis nej, för jag tänker aldrig fel. Om det ser ut som om jag har tänkt fel beror det bara på att jag ännu inte hittat en tillräckligt bra bortförklaring. Jag vidhåller dock att Stefan Löfven hade goda förutsättningar. Med en förhållandevis svag opposition, ett tydligt hot (SD) och möjligheten att …

Läs mer!

GDPR - lagen det inte går att följa

Den hälsosamme ekonomisten

EU:s datalagringsdirektiv - GDPR - är en lag som det är lätt att bryta mot. Det räcker med att råka skicka ut ett mail med CC (Carbon Copy) i stället för BC (Blank Copy). Då har man nämligen även skickat iväg ett personregister med tillhörande epostadresser på samma gång. Samtidigt är GDPR en lag som uppenbarligen behövs. Exemplet Cambridge … Läs mer!

SBBS - vägen till fiskal union för EMU

Den hälsosamme ekonomisten

EU väntas denna vecka offentliggöra planer på ett nytt instrument - där skulder från olika euroländer buntas samman till ett värdepapper. Planerna gäller endast länder som är med i euron - Sverige kommer därför att stå utanför, om nu inte Liberalerna får sin vilja igenom. Tanken med SBBS är att ta ytterligare ett steg mot en fiskal union, där … Läs mer!

Orättvisa ersättningsregler för privata tandläkare

Den hälsosamme ekonomisten

Är i dag refererad i Ekot angående min rapport om ersättningsreglerna inom barn- och ungdomstandvården . I flera landsting och regioner har privata tandläkare börjar säga upp avtalen om barn- och ungdomstandvård då ersättningen ofta inte täcker de faktiska kostnaderna. Detta var också något som jag varnade för i rapporten "Framtidens tandvård … Läs mer!

Särskilt klandervärt att bli lurad av bankbedragare?

Den hälsosamme ekonomisten

Är det "särskilt klandervärt" att lämna ut koden från bankdosan till en - som man tror - tjänstehen från den egna banken? Ett vanligt bankbedrägeri kan börja med att någon ringer från banken och i displayen står bankens telefonnummer. I realiteten är det en bedragare som vill använda ditt BankID för att logga in. Många har gått på bedrägeri… Läs mer!

Privata vårdgivare har mer nöjda patienter

Den hälsosamme ekonomisten

Har uppdaterat statistiken på vårdvalssidan och noterar att privata vårdcentraler har något mer nöjda patienter än offentliga (https://www.xn--vrdval-iua.se/stat/:Primaervaard) . Detta gäller givetvis inte alla privata vårdcentraler - några har riktigt dåliga resultat - men generellt är patientnöjdheten något bättre. Har det att göra med lokalise… Läs mer!

Ska Löfven flyga till Örnsköldsvik?

Den hälsosamme ekonomisten

I dag kom ett pressmeddelande från regeringskansliet om att Stefan Löfven ska besöka landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik . Det är en händelse som ser ut som en tanke, då Nextjet - som bland annat trafikerat Örnsköldsvik - gick i konkurs dagen innan. Nu kan Löfven i alla fall inte flyga med Nextjet, men han har förstås regeringsplanet. … Läs mer!

Nextjet - ett offer för miljöpartiets flygskatt

Den hälsosamme ekonomisten

Den första april infördes flygskatten och bara en och en halv månad senare går flygbolaget Nextjet i konkurs. Sannolikt har införandet av skatten betydelse för möjligheten att ta in kapital och kan därför ha varit tungan på vågen när beslutet om konkurs fattades. För även om flygskatten i första hand slår mot långa flygresor finns en … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism