politik

Är det bra eller dåligt?

Tar del av uppgiften att 160 000 av 230 000 nya jobb sedan 2006 har gått till utrikes födda. Glädjande, är min första reaktion. Men så börjar jag fundera över vad siffran egentligen säger. Och kommer fram till att den inte säger någonting om hur bra integrationen fungerar. 

För att veta något om det måste man nämligen veta hur många fler utrikes födda det finns i Sverige 2013 jämfört med 2006. Om det har kommit en halv miljon personer till Sverige mellan 2006 och 2013 är 160 000 riktigt dåligt - det skulle innebära att 30 procent av de nya svenskarna har fått jobb. Om antalet utrikes födda däremot inte har ökat alls är det alldeles lysande siffror.

Men utan att känna till denna lilla detalj är uppgiften om att 160 000 fler utrikes födda fått jobb fullständigt meningslös. Och jag undrar varifrån siffrorna egentligen kommer? Är det någon pressekreterare som har pratat med någon journalist som okritiskt förmedlat uppgifterna vidare?

Rent generellt tror jag det vore bra om fler journalister läste statistik, eller åtminstone ställer lite kritiska frågor när de får ett pressmeddelande i handen. Jag förstår att det kanske är för jobbigt ibland, men om man vill tillverka meningsfulla nyheter är det ibland nödvändigt att tänka efter själv och inte bara förmedla budskapen från politikerna vidare.

Den som själv vill räkna och bilda sig en uppfattning hittar siffrorna om antalet utrikes födda här. Sedan är det bara att dividera för att se om andelen sysselsatta i den här gruppen har ökat eller minskat. Och gör man det ser man att antalet utrikes födda ökat med 300 000. Och då är siffrorna kanske inte lika lysande längre.

Uppdatering: Noterar att Ekot nu kompletterat sin rapportering, och det är ju bra.

Re DN SvD1 SvD2 Co 

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Mer pengar till frivilligorganisationerna! - En studie i auktoritetstro »